Mark Sutton

Komunikat prezesa

W International Paper za każdym razem podejmujemy właściwe działania, we właściwy sposób i z właściwych powodów — to jest nasza filozofia The IP Way. The IP Way i nasze podstawowe wartości pomagają realizować naszą wizję osiągnięcia pozycji jednej z najbardziej skutecznych, zrównoważonych i odpowiedzialnych firm na świecie. Etyka jest jedną z tych podstawowych wartości — kieruje naszymi działaniami i decyzjami oraz nieustannie przypomina nam, w co wierzymy i jak działamy.


Wszyscy bierzemy na siebie odpowiedzialność za postępowanie zgodnie z etyką i uczciwością, przestrzegając zarówno ducha, jak i litery prawa. Nasze indywidualne działania, zarówno pozytywne, jak i negatywne, określają kulturę i reputację naszej firmy. Dlatego ważne jest zrozumienie, jak należy postępować, jak rozpoznawać sytuacje, które mogą budzić niepokój, oraz otwarcie mówić, gdy tylko mamy podejrzenia co do niewłaściwego postępowania. Zawsze powinniśmy być w stanie swobodnie wyrażać swoje wątpliwości bez obawy przed krokami odwetowymi.


Nasz Kodeks postępowania niczym kompas wskazuje, jak postępujemy każdego dnia, i pomaga nam skutecznie radzić sobie z wyzwaniami natury etycznej. Promuje kulturę, w której mamy pewność, że gdy w dobrej wierze zgłosimy problem, zostanie on starannie przeanalizowany.

Mark Sutton CEO Ethics
PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania International Paper dostarcza narzędzi, których potrzebujemy do wspólnej pracy nad budowaniem naszej działalności na fundamencie etyki i uczciwości. Niczym kompas wyznacza właściwy kierunek we wszelkiego rodzaju sytuacjach. Daje nam wskazówki dotyczące uczciwego postępowania, rzetelnego działania, traktowania siebie nawzajem z szacunkiem oraz promowania kultury otwartości i odpowiedzialności wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność na całym świecie.

IP Code of Conduct

Kodeks postępowania International Paper dostarcza narzędzi, których potrzebujemy do wspólnej pracy nad budowaniem naszej działalności na fundamencie etyki i uczciwości. Niczym kompas wyznacza właściwy kierunek we wszelkiego rodzaju sytuacjach. Daje nam wskazówki dotyczące uczciwego postępowania, rzetelnego działania, traktowania siebie nawzajem z szacunkiem oraz promowania kultury otwartości i odpowiedzialności wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność na całym świecie.

IP Code of Conduct

Jednym ze sposobów, w jaki pokazujemy, że jesteśmy odpowiedzialnym obywatelem korporacyjnym, jest przestrzeganie wysokich standardów etycznych. Jesteśmy dumni z tego, że każdego dnia prowadzimy naszą działalność w sposób przejrzysty, uczciwy i rzetelny. Respektujemy zarówno ducha, jak i literę prawa w miejscach, w których prowadzimy działalność na całym świecie. To tylko niektóre z wielu powodów, dla których International Paper postrzega etykę jako wartość podstawową.

Tiffanee Wade Henderson
Tiffanee Wade-Henderson
Dyrektor ds. etyki i zgodności
LINIA POMOCY

Linia pomocy służy do zgłaszania wszelkich wątpliwości w sposób poufny i bez obawy o działania odwetowe.

Ethics HelpLine

Kodeks postępowania partnerów biznesowych 

Kodeks postępowania partnerów biznesowych określa nasze oczekiwania w zakresie standardów w miejscu pracy i praktyk biznesowych naszych dostawców, a także ich podmiotów stowarzyszonych i innych podmiotów w ich łańcuchu dostaw.

IP Suppliers

Oczekuje się, że dostawcy i inne strony, których umowy określają zgodność z Kodeksem postępowania dostawców firmy International Paper („SCOC”), będą nadal przestrzegać tego Kodeksu, chyba że umowy te zostaną zmodyfikowane, wygasną lub zostaną rozwiązane w inny sposób.

IP Suppliers