Szczególne sprawy, na rzecz których działamy

Zaangażowanie IP w zrównoważony rozwój wykracza poza zarządzanie środowiskiem — jesteśmy zaangażowanym członkiem społeczności, w których prowadzimy działalność.


Dokonujemy zrównoważonych inwestycji w celu ochrony i poprawy jakości życia naszych pracowników oraz mobilizujemy naszych ludzi, produkty i zasoby, aby zaspokajać krytyczne potrzeby społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Większość darowizn firmy i grantów Fundacji IP wspiera projekty i programy skoncentrowane na naszych głównych celach – edukacji, walce z głodem, zdrowiu i dobrostanie oraz pomocy w przypadku katastrof.

POSTĘP

Jesteśmy zaangażowani w budowanie lepszej przyszłości dla ludzi i planety.

EMEA employees volunteering

Poza szczególnymi sprawami, na rzecz których działamy, celowe fundusze spółki są dostępne w następujących obszarach:

Krytyczne potrzeby lokalnych społeczności

Wsparcie jest również dostępne dla innych krytycznych potrzeb w społecznościach, w których mieszkają i są zatrudnieni nasi pracownicy. Pracownicy International Paper w naszych zakładach najlepiej znają lokalne potrzeby i mają za zadanie zapewnić, że darowizny będą przydzielane na podstawie najbardziej krytycznych potrzeb. Projekt lub program niekoniecznie musi przynosić korzyści całej społeczności, ale powinien mieć wpływ na niedostatecznie wspieraną część społeczności lub służyć krytycznej potrzebie.

Szczególne sprawy w dziedzinie ochrony środowiska, na rzecz których działamy

Cała nasza działalność w spółce International Paper zależy od zrównoważonego rozwoju lasów. Będziemy nadal przewodzić światu w odpowiedzialnej gospodarce leśnej w trosce o zdrowe i produktywne ekosystemy leśne dla przyszłych pokoleń. Nieustannie poprawiamy nasz wpływ na środowisko i promujemy długoterminowe zrównoważone wykorzystanie kapitału naturalnego. Spółka i Fundacja IP wzmocnią to zaangażowanie, wspierając organizacje zajmujące się kwestiami związanymi z lasami, wodą, powietrzem i odpowiedzialnym pozyskiwaniem surowców.

Zaangażowanie pracowników

Popieramy wysiłki pracowników w zakresie zaangażowania społecznego poprzez rozpatrywanie wniosków od organizacji charytatywnych wspieranych przez naszych pracowników.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Kryteria kwalifikacyjne dla organizacji charytatywnych w regionie EMEA

Datki, darowizny i dotacje są na ogół brane pod uwagę tylko w społecznościach, w których International Paper zatrudnia znaczną liczbę pracowników oraz w lokalnie określonym sąsiedztwie działalności zakładu.


Jeśli w danej społeczności nie ma oddziału International Paper, dana organizacja charytatywna nie kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania. Ponadto prosimy zapoznać się ze szczególnymi obszarami, na rzecz których działa International Paper, aby dowiedzieć się więcej o naszych programach zaangażowania społeczności.


Organizacje charytatywne powinny kierować wszystkie prośby o pomoc do lokalnego oddziału International Paper w Kanadzie, Ameryce Łacińskiej, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej lub Azji. Osoba kontaktowa w regionie udzieli wskazówek dotyczących lokalnego procesu kwalifikacyjnego i rozpatrywania wniosków.