Nasze cele

Jak mierzymy sukces:

Bezwypadkowe miejsce pracy dla pracowników i podwykonawców
Poprawa jakości życia 100milionów ludzi w naszych lokalnych społecznościach
30% ogólna reprezentacja kobiet i 50% kobiet na stanowiskach biurowych
Wdrożyć regionalne plany różnorodności
Nasze podejście

Zdajemy sobie sprawę, że zarządzanie dotyczy zarówno ludzi, jak i planety, i wierzymy, że inwestycje w naszych ludzi i społeczności są inwestycjami w nasz przyszły sukces.

Nasze podejście do zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników zaczyna się od kwestii bezpieczeństwa. Przede wszystkim jest to nasza priorytetowa odpowiedzialność. Dążymy do osiągnięcia bezwypadkowego miejsca pracy dla pracowników i podwykonawców. Nasz cel w zakresie bezpieczeństwa nie podlega negocjacjom i wszyscy odpowiadamy za jego realizację: dbamy o siebie nawzajem, aby każdy codziennie bezpiecznie wracał do domu.

Nasze zaangażowanie w społeczność lokalną i strategia dawania mobilizuje naszych ludzi, produkty i zasoby do zaspokajania krytycznych potrzeb społeczności, w których żyją i pracują nasi pracownicy. Możemy osiągnąć poprawę w naszych społecznościach, podnosząc jakość życia ludzi w nich mieszkających. Wdrażamy inicjatywy mające na celu zajęcie się najistotniejszymi zagadnieniami — edukacją, głodem, zdrowiem fizycznym i psychicznym oraz pomocą w przypadku klęsk żywiołowych — poprzez połączenie lokalnego wsparcia, dotacji oraz współpracy krajowej i globalnej. 

Nasze ramy różnorodności i integracji — Workforce, Workplace, Marketplace (kadra, miejsce pracy, rynek) — uwzględniają różnorodność pracowników i całego łańcucha dostaw. Wszechstronna strategia różnorodności i integracji stanowi koło zamachowe naszych wysiłków na rzecz rozwijania zdolności pracowników, zapewniania różnorodnej puli talentów, poprawy retencji i zwiększania zaangażowania. W połączeniu z programami szkoleniowymi i rozwojowymi w ramach naszej strategii dążymy do stworzenia kultury, w której wszystkie osoby są cenione, zaangażowane i przyczyniają się do naszego sukcesu.

 

Bezpieczeństwo

Mamy odwagę dbać