Co robimy

Zespół International Paper ds. relacji z rządami współpracuje z decydentami na wszystkich szczeblach władzy w miejscach, w których prowadzimy działalność. Dążymy do promowania globalnej polityki i przestrzegania zasad zgodnych z zaangażowaniem IP w budowanie zdrowego środowiska biznesowego.

Nasze priorytety w zakresie polityki są zgodne z naszym zaangażowaniem w bezpieczne, skuteczne i zrównoważone praktyki biznesowe. Regularnie współpracujemy z organizacjami handlowymi i branżowymi, aby upewnić się, że nasze priorytety legislacyjne, polityczne i regulacyjne odzwierciedlają potrzeby naszej działalności.