Najnowsza wersja zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją angielską i lokalną wersją językową pierwszeństwo ma lokalna wersja językowa. 

Składając zamówienie, użytkownik potwierdza akceptację obowiązujących Ogólnych warunków sprzedaży, a każde potwierdzenie zamówienia przez określoną spółkę International Paper podlega niniejszym Ogólnym warunkom sprzedaży. 

Aby pobrać plik, należy kliknąć żądany język prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu opcję „zapisz element docelowy jako”.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunem klienta kluczowego lub przedstawicielem obsługi klienta. 

Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży można również przekazać na żądanie twojemu opiekunowi klienta kluczowego lub przedstawicielowi obsługi klienta.
 

Francja (obowiązują od 1 kwietnia 2023 r.)
International Paper Cabourg SAS (Angielski - Francuski)
International Paper Chalon SAS (Angielski - Francuski)
International Paper Espaly SAS (Angielski - Francuski)
International Paper Mortagne SAS (Angielski - Francuski)
International Paper Saint-Amand SAS (Angielski - Francuski)

Hiszpania (obowiązują od 1 kwietnia 2023 r.)
Cartonajes International, S.L. (Angielski - Hiszpański)
Cartonajes Unión, S.L. (Angielski - Hiszpański)

Włochy (obowiązują od 8 maja 2020 r.)
International Paper Italia SRL (Włoski)

Szwajcaria (obowiązują od 1 lipca 2013 r.)
International Paper Switzerland GmbH - (Angielski - Holenderski)