Mark Sutton, CEO
Mark S. Sutton
Prezes i dyrektor generalny International Paper
Mark Sutton, CEO
Mark S. Sutton
Prezes i dyrektor generalny International Paper

Mark Sutton został prezesem zarządu International Paper 1 stycznia 2015 roku, a dyrektorem generalnym – 1 listopada 2014 roku. Zanim objął stanowisko dyrektora, był prezesem i dyrektorem ds. operacyjnych, a do jego obowiązków należała kontrola i prowadzenie globalnych interesów przedsiębiorstwa. Od 1 czerwca 2014 roku jest członkiem rady nadzorczej International Paper.

Sutton spędził w firmie całą swoją karierę. Do International Paper dołączył w 1984 roku jako inżynier w zakładzie Pineville w stanie Luizjana. W 1994 roku został kierownikiem zakładu w Thilmany w stanie Wisconsin, należącego do sekcji papierów przemysłowych International Paper. W 2000 roku Sutton przeniósł się do Europy, by objąć stanowisko dyrektora sekcji opakowań z tektury falistej. W 2002 roku został awansowany na wiceprezesa oraz dyrektora generalnego odpowiedzialnego za opakowania z tektury falistej na terenie siedmiu państw EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). W 2005 roku został wiceprezesem ds. strategicznego planowania korporacyjnego i przeniósł się do Memphis. W 2007 roku został starszym wiceprezesem ds. globalnego łańcucha dostaw, a w 2009 roku – starszym wiceprezesem ds. papieru do drukowania i pisania na terenie obu Ameryk. W listopadzie 2011 roku Sutton został starszym wiceprezesem ds. opakowań przemysłowych.

Sutton zasiada w radzie nadzorczej Kroger Company i. Jjest członkiem Rady Biznesu (Business Roundtable oraz The Business Council). Jest również członkiem rady nadzorczej: Amerykańskiego Związku Lasów i Papieru (American Forest & Paper Association), Memphis Tomorrow oraz the LSU Foundation.

Posiada licencjat z inżynierii elektrycznej uzyskany na Louisiana State University.

Clay Ellis
Clay R. Ellis
Starszy wiceprezes Global Cellulose Fibers
Clay Ellis
Clay R. Ellis
Starszy wiceprezes Global Cellulose Fibers

Clay Ellis dołączył do International Paper w 1992 roku. W trakcie swojej kariery zajmował różne stanowiska produkcyjne, inżynieryjne, techniczne, handlowe i kierownicze.
W 2012 roku awansował na stanowisko dyrektora. W 2019 roku został wybrany starszym wiceprezesem ds. doskonałości operacyjnej przedsiębiorstwa. W 2023 roku Ellis objął swoją obecną rolę – starszego wiceprezesa Global Cellulose Fibers.

Zasiada w zarządzie National Council for Air and Stream Improvement, Inc. (NCASI), a także w Seeding Success, organizacji na rzecz dzieci „od kołyski do kariery” w Memphis. Ellis wcześniej zasiadał w radzie dyrektorów National Paper Trade Association oraz branży drukowania, artykułów piśmienniczych i celulozy AF&PA, a także Memphis Fellowship of Christian Athletes.

Ellis uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii chemicznej na Louisiana State University i ukończył Advanced Management Program w Harvard Business School.

Aimee Gregg
Aimee Gregg
Starszy wiceprezes ds. łańcucha dostaw i technologii informatycznych
Aimee Gregg
Aimee Gregg
Starszy wiceprezes ds. łańcucha dostaw i technologii informatycznych

Aimee Gregg została powołana na stanowisko starszego wiceprezesa ds. łańcucha dostaw i technologii informatycznych w styczniu 2023 roku. Na tym stanowisku odpowiada za przywództwo w zakresie globalnego zaopatrzenia, przełomowych technologii i doskonałości operacyjnej. Aimee  dołączyła do firmy International Paper w 2002 roku na stanowisku związanym z efektywnością działu sprzedaży i pełniła różne funkcje w zakresie sprzedaży, operacji i kierownictwa w naszym północnoamerykańskim pionie opakowań przemysłowych. W 2018 roku otrzymała nominację na stanowisko dyrektora, a ostatnio pełniła funkcję wiceprezesa i dyrektora generalnego pionu opakowań i recyklingu. 

Aimee reprezentuje firmę jako przewodnicząca segmentu tektury na opakowania AF&PA. W lokalnej społeczności jest członkiem Rady Dyrektorów fundacji Women’s Foundation of Greater Memphis. Aimee uzyskała tytuł Master of Business Administration (MBA) na Clemson University.

Thomas Hamic
Thomas Hamic
Starszy wiceprezes pionu opakowań – Ameryka Północna i dyrektor handlowy
Thomas Hamic
Thomas Hamic
Starszy wiceprezes pionu opakowań – Ameryka Północna i dyrektor handlowy

Tom Hamic dołączył do International Paper w 1991 roku. W trakcie swojej kariery pełnił różne funkcje w sprzedaży, marketingu, finansach, planowaniu strategicznym i przywództwie w Stanach Zjednoczonych i Europie. 

W 2009 roku Hamic został mianowany dyrektorem, a w 2018 roku został wybrany na stanowisko starszego wiceprezesa. W 2022 roku kierował  dywizją Global Cellulose Fibers firmy International Paper oraz jej działaniami komercyjnymi. W 2023 roku został mianowany na stanowisko starszego wiceprezesa pionu opakowań – Ameryka Północna i dyrektora handlowego.

Hamic posiada tytuły licencjata w dziedzinie ekonomii i Master of Business Administration (MBA) – oba uzyskane na University of Virginia.  

Allison Magness
Allison Magness
Starszy wiceprezes ds. produkcji, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy
Allison Magness
Allison Magness
Starszy wiceprezes ds. produkcji, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy

Allison Magness została powołana na stanowisko starszego wiceprezesa ds. produkcji, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy (EHS) w styczniu 2023 roku. W tej roli przewodzi kierownictwu firmy w zakresie produkcji, a także technologii i realizacji kapitału, dostawy włókien i organizacji BHP. Allison rozpoczęła pracę w firmie jako inżynier procesu w 2000 roku, a w 2016 roku została mianowana dyrektorem. Zajmowała różne stanowiska inżynieryjne, produkcyjne i kierownicze, ostatnio pełniąc funkcję wiceprezesa Regionu Południe, Opakowania – Ameryka Północna. Allison uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii chemicznej na Auburn University.

Tim Nicholls
Tim S. Nicholls
Starszy wiceprezes oraz dyrektor finansowy
Tim Nicholls
Tim S. Nicholls
Starszy wiceprezes oraz dyrektor finansowy

W czerwcu 2018 roku Tim Nicholls został wybrany starszym wiceprezesem oraz dyrektorem finansowym. W styczniu 2017 roku został wiceprezesem sekcji opakowań przemysłowych na terenie obu Ameryk. Do jego obowiązków należał nadzór nad sekcją tektury falistej, transportu kontenerowego i recyklingu na terenie Ameryki Północnej oraz sekcją opakowań w IP w Brazylii. Wcześniej był między innymi starszym wiceprezesem sekcji papieru do drukowania i pisania na terenie Ameryk, starszym wiceprezesem oraz dyrektorem finansowym, wiceprezesem ds. finansów, wiceprezesem oraz dyrektorem finansowym w IP w Europie, prezesem Weldwood (dawniej własnościowej filii IP w Vancouver w Kanadzie), dyrektorem ds. finansów i planowania strategicznego w sekcji opakowań przemysłowych oraz dyrektorem generalnym w sekcji opakowań offsetowych. Do International Paper dołączył w 1999 roku po przecięciu Union Camp, gdzie zajmował kilka stanowisk w dziele finansów i planowania.

Thomas Plath
Thomas J. Plath
Starszy wiceprezes ds. zasobów ludzkich i spraw korporacyjnych
Thomas Plath
Thomas J. Plath
Starszy wiceprezes ds. zasobów ludzkich i spraw korporacyjnych

Tom Plath dołączył do International Paper w 1991 roku jako pracownik działu kadr w Thilmany Mill w Kaukauna w stanie Wisconsin. Pracował na różnych stanowiskach związanych z HR w branży specjalistycznych papierów przemysłowych, a w 1997 roku został mianowany dyrektorem ds. zasobów ludzkich w spółce International Paper Europe. W 2000 roku został mianowany dyrektorem ds. planowania strategicznego w International Paper Europe.

W latach 2001-2010 Plath pracował w firmie dystrybucyjnej xpedx, gdzie zajmował stanowiska w działach operacyjnych, marketingu i zarządzania. W 2006 roku został mianowany wiceprezesem ds. zasobów ludzkich w firmie xpedx.

We wrześniu 2010 roku otrzymał awans na stanowisko dyrektora ds. zasobów ludzkich — w obszarze produkcji w firmie International Paper. W kwietniu 2013 roku został powołany na stanowisko dyrektora i został mianowany wiceprezesem ds. zasobów ludzkich — w obszarach produkcji, technologii, BHP i globalnego łańcucha dostaw. Od listopada 2014 roku do lutego 2017 roku Plath pełnił globalną funkcję wiceprezesa ds. zasobów ludzkich. W 2017 roku został powołany na stanowisko starszego wiceprezesa ds. zasobów ludzkich i globalnego obywatelstwa. W styczniu 2023 roku został mianowany starszym wiceprezesem ds. zasobów ludzkich i spraw korporacyjnych, odpowiedzialnym za zasoby ludzkie, lotnictwo, nieruchomości, komunikację, zrównoważony rozwój i relacje z rządem.

Plath jest członkiem zarządu Health Transformation Alliance oraz Reading is Fundamental (RIF). Jest także członkiem rady regentów Wisconsin Lutheran College w Milwaukee.

Plath uzyskał stopień licencjata w dziedzinie edukacji na Martin Luther College oraz tytuł Master of Business Administration (MBA) na Vanderbilt University.

James Royalty
James P. Royalty, Jr.
Starszy wiceprezes w dywizji opakowań tekturowych i recyklingu
James Royalty
James P. Royalty, Jr.
Starszy wiceprezes w dywizji opakowań tekturowych i recyklingu

James (Jay) Royalty dołączył do firmy International Paper w 1991 roku, w której pełnił różne stanowiska w zakresie konwersji, sprzedaży, marketingu, finansów i przywództwa. W 2008 roku Royalty został powołany na stanowisko dyrektora, a w 2019 roku został wybrany na starszego wiceprezesa na Europę, Bliski Wschód i Afrykę (EMEA). 

Royalty uzyskał dyplom z inżynierii mechanicznej na Vanderbilt University.

Joseph Saab
Joseph R. Saab
Starszy Wiceprezydent, Główny Radca Prawny i Sekretarz Firmy
Joseph Saab
Joseph R. Saab
Starszy Wiceprezydent, Główny Radca Prawny i Sekretarz Firmy

Joseph Saab rozpoczął pracę w International Paper w 2001 r. w roli radcy prawnego ds. środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Wcześniej przez kilka lat pracował jako prawnik ds. ochrony środowiska. W latach 2005–2010 zajmował różne stanowiska w firmowym zespole prawników, w tym szefa radców prawnych – prawnika ds. globalnego ładu korporacyjnego i zgodności z przepisami oraz głównego radcy prawnego w sektorze papieru na obszar obu Ameryk. W 2014 r. Saab został mianowany na stanowisko zastępcy głównego radcy prawnego w sektorze opakowań przemysłowych na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

W 2019 r. Saab został mianowany na stanowisko wiceprezydenta, zastępcy głównego radcy prawnego i zastępcy sekretarza firmy odpowiadając za prawo korporacyjne oraz doskonałość operacyjną przedsiębiorstwa, jak również nadzór nad wspomaganiem i doradzaniem Radzie Dyrektorów.1 lipca 2022 r. został wybrany na stanowiska starszego wiceprezydenta, głównego radcy prawnego i sekretarza firmy.

Ksenia Sosnina
Ksenia Sosnina
Starszy Wiceprezes na Europę, Bliski Wschód i Afrykę
Ksenia Sosnina
Ksenia Sosnina
Starszy Wiceprezes na Europę, Bliski Wschód i Afrykę

W lipcu 2023 roku Ksenia Sosnina została mianowana na stanowisko Starszego Wiceprezesa na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Sosnina po raz pierwszy dołączyła do International Paper w 2013 roku jako członek zarządu i wiceprezes kierujący działalnością firmy w segmencie papierniczym w Rosji. W 2015 roku została członkiem Rady Dyrektorów Grupy Ilim, a następnie w 2016 roku została nominowana na stanowisko Dyrektora Generalnego Grupy Ilim. Zanim dołączyła do International Paper, w trakcie ponad 25-letniej kariery w branży zajmowała różne stanowiska, w tym Dyrektora Generalnego i Wiceprezesa ds. opakowań w firmie Stora Enso.


Sosnina została uhonorowana przez RISI Fastmarkets tytułem Europejskiego Dyrektora Generalnego w 2020 roku, będąc pierwszą kobietą nominowaną do tej nagrody.


Sosnina zdobyła tytuł magistra ekonomii i finansów w Instytucie Energetyki Jądrowej (MEPhI) w Obnińsku w Rosji. Odbyła również staż biznesowy w zakresie marketingu i finansów na Uniwersytecie Południowej Karoliny w USA.