International Paper inwestuje 40 mln USD w obsługę sektora e- commerce we Francji i Hiszpanii

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2023
International Paper Invests USD 40 MM to Better Serve E-Commerce Sector in France & Spain

Bruksela, Belgia – 2 grudnia 2021 r. – International Paper, światowy lider w branży opakowań na bazie włókien i celulozy chłonnej, ogłosił znaczące inwestycje w wysokości 40 mln USD w nowe urządzenia przetwórcze w kilku swoich fabrykach opakowań z tektury falistej we Francji i Hiszpanii. Ta istotna inwestycja jest kolejnym dowodem ciągłego zaangażowania firmy w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz rozwijania prowadzonej tam działalności w zakresie opakowań w sposób zrównoważony.

Dzięki nowym urządzeniom International Paper zwiększy moce przetwórcze w regionie EMEA o około 10%, jednocześnie rozszerzając swoje możliwości, aby lepiej spełniać szczególne potrzeby klientów z segmentu e-commerce.

„Segment e-commerce ma strategiczne znaczenie dla planu rozwoju International Paper w regionie” — wyjaśnił Eric Chartrain, wiceprezes i dyrektor generalny działu opakowań w regionie EMEA. „Obecnie odpowiada za prawie 10% całkowitego popytu na opakowania z tektury falistej w regionie i jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów, osiągając dwucyfrowe wskaźniki wzrostu”.

Opakowania z tektury falistej leżą u podstaw obiegu zamkniętego w sektorze e-commerce. Mogą zapewnić dopasowane do potrzeb rozwiązania dla klientów, tak by zminimalizować ilość odpadów i zmniejszyć liczbę zbędnych opakowań (opakowanie można dostosować do produktu, aby go doskonale zabezpieczyć), podczas gdy zużyte pudełka kartonowe można łatwo zwrócić i poddać recyklingowi w ramach miejskich systemów zbiórki odpadów z gospodarstw domowych, a masy włókniste można ponownie wykorzystać.

„Nasi klienci i użytkownicy końcowi oczekują produktów, które przyczyniają się do kształtowania bardziej zrównoważonej, niskoemisyjnej przyszłości” — kontynuował Chartrain. „Tworzymy produkty, na których ludzie polegają każdego dnia i pomagamy zapewniać dobre doświadczenia konsumentom, dążąc do rozwoju rozwiązań o obiegu zamkniętym w całym naszym łańcuchu wartości”.

Pełny komunikat prasowy znajduje się tutaj.