Integracja osób niepełnosprawnych

10 stycznia 2024
Integrating People with Disabilities

Dzięki wsparciu organizacji Handicap International (HI, obecnie Humanity & Inclusion) zwiększamy nasze wysiłki w Maroku na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w miejscu pracy.

International Paper jest dumnym partnerem Handicap International (HI). Organizacja pozarządowa, znana obecnie jako Humanity & Inclusion w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, zapewnia pomoc humanitarną i wsparcie rozwojowe w prawie 60 krajach, w tym w Maroku. 

Misja HI w Maroku koncentruje się na zachęcaniu do większej różnorodności i integracji, w szczególności osób niepełnosprawnych. W ramach programu Zatrudnienie i Niepełnosprawność organizacja współpracuje z firmami takimi jak International Paper w celu zapewnienia szkoleń zawodowych i możliwości zatrudnienia osobom niepełnosprawnym. 

Dzięki wsparciu i wiedzy HI od 2019 r. International Paper zwiększa liczbę pracowników z niepełnosprawnościami w Maroku. Oprócz aktywnej rekrutacji osób niepełnosprawnych, zarówno w celu zatrudnienia, jak i odbycia stażu, zapewniamy naszym pracownikom szkolenia w zakresie najlepszych praktyk dotyczących pracy z osobami niepełnosprawnymi i włączania ich w ten proces. W ciągu ostatnich kilku lat IP uczestniczyło w licznych zewnętrznych wydarzeniach promujących różnorodność i integrację, a także organizowało własne wewnętrzne inicjatywy podnoszące świadomość. Nasze lokalizacje również przeszły audyt, po którym podjęto konkretne kroki, aby uczynić je bardziej dostępnymi dla niepełnosprawnych pracowników.

Partnerstwo jest częścią tego, jak realizujemy nasze cele Wizji 2030, naszego zobowiązania do budowania lepszej przyszłości dla ludzi, planety i firmy. Podstawowym elementem tej wizji jest uwzględnienie różnorodności wśród pracowników IP i w całym naszym łańcuchu dostaw.   
  

Jest to część tego, jak realizujemy nasze cele Wizji 2030, nasze zobowiązanie do budowania lepszej przyszłości dla ludzi, planety i firmy.