O firmie

Przetwarzamy surowce odnawialne na podlegające recyklingowi produkty, na których ludzie polegają każdego dnia.

Jesteśmy Jesteśmy dumni z bycia jednym ze światowych liderów w produkcji opakowań wytworzonych na bazie włókien.

Wytwarzamy:

  • Opakowania, które zabezpieczają i promują produkty, umożliwiają handel międzynarodowy i chronią bezpieczeństwo klientów
  • Celulozę do produkcji pieluch, chusteczek oraz innych produktów higieny osobistej, korzystnych dla zdrowia i samopoczucia

Zależy nam na umacnianiu naszych pracowników i społeczności, w których żyjemy i pracujemy, wykorzystując wszystkie zasoby w sposób odpowiedzialny i skuteczny, a także zapewniając naszym firmom bezpieczeństwo, sukces i trwałość na przyszłe pokolenia.

Nasza wizja:
Być w gronie najlepszych, najbardziej zrównoważonych i odpowiedzialnych firm na świecie.

Nasza misja:
Poprawiać poziom życia ludzi, całą planetę oraz wyniki naszej firmy poprzez przetwarzanie surowców odnawialnych w produkty, na których ludzie polegają każdego dnia.

Robimy właściwe rzeczy w odpowiedni sposób,z właściwych powodów – przez cały czas. Na tym polega IP Way.

 
The IP Way Forward

Strategia IP Way Forward wykracza ponad robienie właściwych rzeczy. Polega na tworzeniu wartości dla wszystkich interesariuszy w perspektywie przyszłych pokoleń.

Realizujemy to przez:

IP Way Forward: podążamy za wizją, aby znaleźć się wśród najlepszych, najbardziej zrównoważonych i odpowiedzialnych firm na świecie.