Nasze cele

Jak mierzymy sukces:

35% redukcja emisji gazów cieplarnianych w stosunku do 2017 r. zgodnie z najlepszą dostepną wiedzą naukową dotyczącą klimatu
25% ograniczenie zużycia wody w stosunku do 2017 r. i wdrożenie lokalnych planów zarządzania wodą
Nasze podejście

Dążymy do zrównoważonego rozwoju w całym naszym łańcuchu wartości.

International Paper odgrywa znaczącą rolę w reagowaniu na globalne wyzwania klimatyczne, co znajduje odzwierciedlenie w naszym ambitnym zobowiązaniu do poprawy naszego wpływu na klimat. Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem związanym z klimatem i możliwość rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w celu wsparcia dekarbonizacji planety. 

W naszych działaniach na całym świecie wykorzystujemy odnawialne zasoby naturalne, aby sprostać rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na produkty z włókien zrównoważonych. Stosujemy najlepszą dostępną wiedzę naukową, aby poprawić nasz wpływ na klimat i usprawnić gospodarkę wodną. Nasze działania wymagają dużych zasobów, więc mamy do odegrania dużą rolę. A nasze cele są ambitne – ich realizacja zajmie trochę czasu. 

Naszą strategią osiągnięcia celu w zakresie zrównoważonej działalności jest zmniejszenie naszej zależności od paliw kopalnych, poprawa efektywności energetycznej i szersze wykorzystanie energii odnawialnej. Zmniejszymy intensywność zużycia wody operacyjnej, aby poprawić nasz ślad w naszych firmach, operacjach i łańcuchu wartości.

Stworzyliśmy wspaniały fundament, na którym możemy kontynuować nasz rozwój. Od 2010 roku stale zmniejszamy zużycie paliw kopalnych i emisje gazów cieplarnianych, zmniejszając emisje w Zakresie 1 i Zakresie 2 o ponad 20%. Nasze postępy pozwoliły nam nabrać rozpędu i opracować przyszłe ścieżki, aby osiągnąć nasz cel w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w ciągu następnej dekady. 

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Zakresie 1, 2 i 3 o 35% jest jednym z naszych najbardziej ambitnych celów Wizji 2030 i najtrudniejszą częścią naszej strategii klimatycznej. Mamy jeszcze wiele pytań, na które chcemy znaleźć odpowiedź, ale wiemy, w jakim kierunku musimy zmierzać. 

Nasz cel w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych został opracowany przy użyciu metodologii zatwierdzonej przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi), globalną współpracę organizacji pozarządowych i ekspertów, która określiła najlepsze praktyki i naukowo popartą metodologię redukcji emisji. Nasz cel w zakresie emisji gazów cieplarnianych jest zgodny z celem paryskiego porozumienia klimatycznego, jakim jest ograniczenie wzrostu temperatury na świecie do znacznie poniżej 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.

W Zakresie 1 naszych emisji z paliw kopalnych nadal koncentrujemy się na projektach i inicjatywach, które poprawiają efektywność energetyczną i zwiększają wykorzystanie biomasy do produkcji pary i energii elektrycznej – jest to również część naszej strategii Zakresu 2. Im więcej energii wytwarzamy, tym mniej polegamy na energii dostarczanej przez dostawców, dlatego badamy inicjatywy w zakresie energii odnawialnej, aby zwiększyć moc energii odnawialnej w sieci. Budujemy ścieżkę do naszych ukierunkowanych redukcji w Zakresie 3, stosując podejście oparte na współpracy z naszymi dostawcami i klientami. 

We wszystkich przypadkach odniesiemy korzyści z ogólnego zazieleniania sieci. Wielu naszych dostawców i klientów ma własne cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych, a my wspieramy politykę sprzyjającą ograniczaniu zmian klimatycznych.

Jesteśmy zaangażowani w poprawę naszego wpływu na klimat i postęp w dziedzinie gospodarowania wodą, ponieważ dobrze wiemy, że jest to niezbędne, żeby stworzyć dla człowieka odpowiednie warunki do życia oraz żeby społeczeństwo dobrze prosperowało.