NASZE CELE

Jak mierzymy sukces:

100% włókna pozyskiwanego lub odzyskiwanego w sposób zrównoważony
Ochrona i rewitalizacja ponad 400 000 hektarów lasów
NASZE PODEJŚCIE

Dążymy do osiągnięcia pozycji globalnego lidera w obszarze zarządzania zasobami leśnymi, ponieważ jesteśmy przekonani, że jest to właściwy sposób działania.

Sukces International Paper zależy od zrównoważonego rozwoju lasów – podobnie jak przyszłość naszej planety. Jesteśmy nieustępliwi w naszym zaangażowaniu w przewodzenie działaniom na rzecz gospodarki leśnej na całym świecie. Te zaangażowanie jest również podstawą naszej strategii działań na rzecz klimatu.

Zdrowe lasy zapewniają czyste powietrze i wodę, utrzymują różnorodność biologiczną i to od nich zależy utrzymanie 1,6 miliarda ludzi na całym świecie. Wytwarzanie produktów na bazie papieru zaczyna się już w lesie, dlatego do produkcji naszych produktów używamy wyłącznie włókna pozyskiwanego lub odzyskiwanego w sposób zrównoważony. Poza naszym łańcuchem dostaw dążymy do współpracy z innymi podmiotami w celu ochrony i odtwarzania lasów o znaczeniu ekologicznym na całym świecie.

Globalna polityka firmy International Paper dotycząca pozyskiwania włókna jest podstawą naszego zaangażowania na rzecz zdrowych i bujnych lasów. Uznajemy, że lasy zarządzane w sposób zrównoważony zachowują i zwiększają wartość ekonomiczną, społeczną i środowiskową z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń. Jesteśmy zaangażowani w wytwarzanie produktów, których potrzebują nasi klienci, zarazem jednocześnie będąc odpowiedzialnym zarządcą światowych zasobów naturalnych.

Nasze podejście rozpoczyna się od odpowiedzialnego pozyskiwania włókna, w tym przeprowadzania analizy "due diligence", sprawdzania pochodzenia, przeprowadzania weryfikacji partnerów biznesowych za pośrednictwem ForSite™ oraz angażowania naszych dostawców drewna i właścicieli gruntów leśnych w praktyki zrównoważonego zarządzania. Prowadzimy przejrzysty system pozyskiwania włókna zgodny z naszymi podstawowymi wartościami bezpieczeństwa, etyki i zarządzania. 

Korzystamy również z systemów zewnętrznych certyfikacji, w tym Forest Stewardship Council® (FSC®), Program for the Endorsement of Forest Certification™ (PEFC) oraz Sustainable Forestry Initiative® (SFI®), aby weryfikować pozyskiwanie surowców z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony i dostarczać certyfikowane produkty w zależności od zapotrzebowania klientów.