Nasze cele

Jak mierzymy sukces:

Rozwijanie rozwiązań cyrkularnych w całym naszym łańcuchu wartości i tworzenie innowacyjnych produktów, które w 100% nadają się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania.
Nasze podejście

Jesteśmy zaangażowani w rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.

Obieg zamknięty obejmuje wszelkie operacje International Paper, od zasobów odnawialnych, na których opieramy nasze surowce, po wytwarzane przez nas produkty, które można wielokrotnie poddawać recyklingowi.  Teraz nasza strategia w zakresie odnawialnych produktów stawia przed nami wyzwanie, abyśmy rozwijali obieg zamknięty w całym naszym łańcuchu wartości, wspierając przejście na gospodarkę niskoemisyjną o obiegu zamkniętym.

Aby osiągnąć nasz cel w zakresie odnawialnych produktów, jakim jest przyspieszenie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym dzięki innowacyjnym produktom na bazie włókien, nasza strategia koncentruje się na tworzeniu produktów, które przyczyniają się do bardziej zrównoważonej, niskoemisyjnej przyszłości i pomagają naszym klientom osiągnąć ich cele.

Osiągamy to poprzez:

•    Tworzenie innowacyjnych produktów, które nadają się w 100% do wielokrotnego użytku, do recyklingu lub są biodegradowalne, ułatwiając naszym klientom osiągnięcie ich celów.
•    Pozyskiwanie w sposób zrównoważony poprzez inwestowanie w surowce o obiegu zamkniętym, zrównoważone leśnictwo oraz we włókno odnawialne i pochodzące z recyklingu
•    Stosowanie procesów produkcyjnych o obiegu zamkniętym w celu maksymalizacji zasobów i minimalizacji wpływu poprzez ponowne wykorzystanie odzyskanego włókna oraz wszystkich materiałów i pozostałości
•    Współpraca z klientami, dostawcami i liderami gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie rozwiązań przyczyniających się do gospodarki niskoemisyjnej na każdym etapie naszego łańcucha wartości

Tworzymy produkty, na których ludzie polegają każdego dnia, i odgrywamy rolę w zapewnieniu, że przyczyniają się one do lepszej przyszłości dla ludzi i planety.

Cat sitting in a house made of corrugate

Nasze postępy

W firmie IP priorytetowo traktujemy wykorzystanie zasobów odnawialnych, zarządzanych w sposób zrównoważony, odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych poprzez projektowanie, produkcję i odzysk w całym naszym łańcuchu wartości. W 2021 roku nasze zespoły ds. rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii opracowały plan w ramach Wizji 2030, w którym określono cele biznesowe, aby ukierunkować realizację naszego celu w zakresie rozwiązań odnawialnych.

W 2021 roku 95% produktów IP nadawało się do wielokrotnego użytku, do recyklingu lub było biodegradowalnych, przy czym produkty z masy celulozowej IP są w 100% biodegradowalne, a opakowania z tektury falistej w 93% nadają się do recyklingu.