Zrównoważone rozwiązania usprawniające produkcję tekstyliów

Celuloza siarczanowa FloraCel® PW486 oferuje rozwiązanie w zakresie redukcji kosztów i poprawy wydajności produkcji lyocellu. Wykazuje się niską lepkością i wysoką rozpuszczalnością w celu osiągnięcia wyższej wydajności. FloraCel® PW486 to stabilna termicznie masa celulozowa o niskiej zawartości miedzi i metali przejściowych, zapewniająca bezpieczne przetwarzanie. Jej stała jasność wymaga mniej wybielania, a oszczędności kosztów uzyskuje się dzięki optymalnemu mieszaniu z rozpuszczającą się masą włóknistą.


Pearl® to masa celulozowa siarczanowa o niskiej i stałej lepkości, jasności i wysokiej czystości do sztucznego jedwabiu wiskozowego i eterów. Pearl® można mieszać z rozpuszczalną masą włóknistą w ilości większej niż 15%, bez dodatkowych inwestycji, w celu uzyskania niższych kosztów materiałowych przy podobnych właściwościach produktu włóknistego. Pearl® zapewnia opłacalne i zrównoważone rozwiązanie rozszerzenia bieżącej produkcji.


Uwaga: W 2022 roku wprowadziliśmy nową markę naszych produktów specjalistycznych FloraCel®. W 2023 roku w portfolio naszych produktów specjalnych nastąpi zmiana na markę FloraCel®. Więcej informacji można uzyskać od przedstawiciela handlowego International Paper.

SKONTAKTUJ SIĘ

Chcemy poznać Twoje potrzeby.

A man and young girl look inside a box.
"Caring for every life we touch is the fiber that unites us" jest znakiem towarowym International Paper Company.