Enerji

International Paper olarak karbon ayak izimizi azaltmak ve enerji verimliliğimizi artırmak için sürekli çalışıyor ve bu konuya büyük önem veriyoruz.

International Paper'ın imalat işlemlerinde büyük miktarlarda enerji üretilir ve tüketilir.  10 yıldan uzun süredir International Paper olarak enerji verimliliğimizi artırmaya odaklanmış durumdayız. Önemli bir maliyet kalemi olan enerji kullanımını azaltmak, çevresel olduğu kadar finansal açıdan da mantıklı bir çabadır.  Son beş yıl boyunca, yıllık enerji alımlarımızı 14 trilyon BTU (İngiliz Isı Birimleri) oranında azaltmak için 424 milyon dolarlık yatırım yaptık. Bu enerji tasarrufu, 4.500 vagon kömür veya 125.000 nüfuslu bir orta batı kasabasının ısınmak için harcadığı enerjiye eşit. 

Enerji verimliliğindeki artış, ürün imalatında ihtiyaç duyduğumuz enerji miktarını azaltarak daha az kaynak tüketimine ve daha az emisyona neden olur.


Selüloz ve kağıt üretimi, çoğu International Paper ürününün tabi olduğu ana imalat faaliyetidir. Bu faaliyette kraft hamurlaştırma işlemi uygulanır. Odun, alkali bir solüsyonda pişirilerek ağacı bir arada tutan doğal yapışkan ve şekerlerin odun liflerinden ayrılması sağlanır. Bu liflerden de kağıt yapılır. Ayrılan şekerler ise enerji elde etmek için biyolojik yakıt olarak yakılır.

Enerji üretimi sürecimizde orman artıkları (örn. ağaç kabukları) gibi biyokütle bazlı diğer enerji kaynakları da kullanılır. Bu verimli kaynak kullanımıyla fabrikalarımızda tüketilen enerjinin yaklaşık %72'si yenilenebilir 'karbon nötr' biyokütlelerden sağlanmış olur. Yani ürünlerimizin yapıldığı odun liflerinin elde edildiği ağaçlar, aynı zamanda bu ürünlerin üretiminde kullanılan enerjinin büyük kısmını da sağlar.

Fabrikalarımızın gerek duyduğu enerjinin geri kalanını (yaklaşık %28) yakıt ve elektrik olarak satın alırız. Başta fosil yakıtlar (kömür, doğalgaz, benzin ve diğer yakıt türleri) olmak üzere, satın aldığımız yakıt, buhar ve elektrik miktarını daha da azaltabileceğimize inanıyoruz. Dönüştürme faaliyetlerimiz ve imalat dışı faaliyetlerimiz için de enerji tüketilmektedir. Ancak bu kalemler için tüketilen enerji, toplam enerji kullanımının %5'inden azdır.

2015 yılına gelindiğinde, fabrikalarımızdaki enerji verimliliği, 2010 rakamlarına kıyasla %4,7 artmıştır. Kağıt fabrikalarımızdan sekizi, 2015 yılı boyunca aylık bazda enerji verimliliği rekorları kırmıştır.