Maksymalizacja wykorzystania, odzysku i ponownego wykorzystania włókien

Nieustannie doskonalimy produkcję nowych włókien oraz naszą zdolność do ponownego i wydajnego ich wykorzystania, aby tworzyć wysokiej jakości produkty przy mniejszym zużyciu zasobów naturalnych.

W ramach naszej Wizji 2030, której celem jest budowa lepszej przyszłości dla ludzi i planety, jesteśmy zaangażowani w prowadzenie działań związanych z gospodarką leśną na całym świecie, a także przyspieszamy przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez innowacyjne produkty oparte na włóknach. Dowiedz się więcej o naszych celach na stronie internationalpaper.com/Vision-2030.

Nasze zaangażowanie w rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym wykracza poza recykling. Podejmujemy działania w całym naszym łańcuchu wartości poprzez:

  • promowanie zrównoważonego leśnictwa i wykorzystania zasobów odnawialnych,
  • dążenie do wyeliminowania odpadów z naszych procesów produkcyjnych poprzez pozyskiwanie odzyskanych włókien i wykorzystywanie materiałów resztkowych,
  • poprawę odzyskiwania i ponownego wykorzystania włókien po użyciu przez konsumenta,wydłużanie okresu użytkowania zasobów naturalnych i ograniczanie ilości materiałów trafiających na wysypiska.

Odzyskiwanie i recykling włókien stanowią część naszego modelu biznesowego i odgrywają kluczową rolę w naszym zaangażowaniu w ochronę środowiska. W skali globalnej odzyskujemy, przetwarzamy, ponownie używamy lub umożliwiamy sprzedaż ponad siedmiu milionów ton odzyskanych włókien rocznie. Jesteśmy jednym z dwóch największych użytkowników odzyskanych włókien na świecie. Każdego roku zużywamy pięć milionów ton włókien pochodzących z recyklingu.

Zobowiązaliśmy się do wprowadzania innowacji w naszych produktach, aby nadawały się do wielokrotnego użytku, recyklingu lub kompostowania i zapewniały rozwiązania o obiegu zamkniętym, które nadal promują gospodarkę niskoemisyjną.

Dowiedz się więcej o naszym podejściu do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w naszym Sprawozdaniu dotyczącym odpowiedzialności społecznej.


Odzyskiwanie włókien drzewnych w Stanach Zjednoczonych stanowi przykład znaczącego sukcesu ekologicznego. Nasze zespoły ds. pozyskiwania i recyklingu włókien nieustannie pracują na ten sukces, współpracując z wytwórcami i dostawcami w celu identyfikacji i pozyskania nowych źródeł materiałów nadających się do recyklingu.


ip-keyart-RecycleSymbol_RGB

Recycling

Cel do 2020 roku

Postęp: 66% wzrost odzysku OCC

Zadeklarowany cel: Zwiększenie odzysku starych pojemników z tektury falistej (old corrugated container, OCC) o 15% poprzez odkrywanie nowych źródeł i pozyskiwanie użytecznego włókna przed tym, nim trafi na składowisko odpadów