Utrzymanie zalesienia terenów leśnych

Zdajemy sobie sprawę, że zachęcanie do odpowiedzialnej gospodarki jest jednym z kluczy do ochrony światowych lasów i zapewnienia zrównoważonych dostaw włókna drzewnego do realizacji naszych potrzeb biznesowych.

W ramach naszej Wizji 2030, której celem jest budowanie lepszej przyszłości dla ludzi i planety, zobowiązujemy się do prowadzenia ogólnoświatowych działań w zakresie gospodarki leśnej. Obejmują one dążenie do pozyskiwania 100% włókien z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony albo włókien z odzysku, przy jednoczesnej ochronie działów wodnych i bioróżnorodności. Dowiedz się więcej o naszych celach na stronie internationalpaper.com/Vision-2030.

Globalna polityka pozyskiwania włókna

Celem naszych praktyk i Globalnej polityki pozyskiwania włókna jest zachowanie lasów jako lasów na całym świecie. Pozyskujemy drewno wyłącznie ze źródeł zgodnych z wymogami naszej Globalnej polityki pozyskiwania włókna

Działamy na rzecz zapobiegania wprowadzaniu na światowe rynki produktów wytworzonych z nielegalnie ściętego drewna poprzez wsparcie amerykańskiej ustawy Lacey Act i Rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie drewna. Przepisy te pomagają zapobiegać nielegalnym wyrębom i zakazują handlu produktami z nielegalnie ściętego drewna, jednocześnie chroniąc konkurencyjność legalnie ściętych drzew.

Certyfikacja włókna

Certyfikacja przyczynia się do budowania zaufania konsumentów do tego, że zakupione przez nich produkty wspierają ekologiczne, społeczne i ekonomiczne praktyki – od sadzenia drzew po procesy produkcji i dostawy produktów.

Aby sprostać wymaganiom naszych klientów w zakresie produktów z certyfikowanych włókien, wspieramy zewnętrzną weryfikację zrównoważonego zarządzania lasami za pomocą narzędzi, takich jak certyfikacja zarządzania lasami i certyfikacja łańcucha kontroli.

Dowiedz się więcej o naszej strategii gospodarki leśnej w naszym Sprawozdaniu dotyczącym odpowiedzialności społecznej.

CO_ip-keyart-FiberCertification-forest

Fiber Certification

Cel do 2020 roku

Progress: 48% increase in certified fiber volume

Stated Goal: Increase third-party certified fiber by 35% 

Całkowity procent certyfikowanego włókna w 2019 roku

Ameryka Północna
Certyfikowane ogółem: 32%
FSC: 3%
PEFC: 29%
EMEA
Certyfikowane ogółem: 63%
FSC: 37%
PEFC: 26%
Brazylia
Certyfikowane ogółem: 80%
FSC: 80%
Globalnie
Certyfikowane ogółem: 38%
FSC: 12%
PEFC: 26%

Uwaga: Grunty certyfikowane podwójnie są zgłaszane jako FSC