Wspieranie ekosystemów leśnych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić zdrowe ekosystemy leśne, promować odpowiedzialne praktyki zarządzania lasami i inwestować w długoterminowe i zrównoważone zarządzanie dobrami naturalnymi.

W ramach naszej Wizji 2030, której celem jest budowanie lepszej przyszłości dla ludzi i planety, zobowiązujemy się do prowadzenia ogólnoświatowych działań w zakresie gospodarki leśnej. Obejmuje to cel w postaci ochrony i rewitalizacji 1 miliona akrów (około 400 000 hektarów) istotnych środowiskowo obszarów leśnych. Dowiedz się więcej o naszych celach na stronie internationalpaper.com/Vision-2030.

Możemy to osiągnąć dzięki współpracy. Współpracujemy z dostawcami, wykonawcami, prywatnymi właścicielami ziemskimi i innymi kluczowymi interesariuszami w celu rozwoju zrównoważonej gospodarki leśnej, walki z nielegalnym wyrębem i wylesianiem oraz wsparcia zdrowia lasów gospodarczych.

Nasze inwestycje w przywracanie lasów i zrównoważone zarządzanie lasami pomagają zwiększyć ilość pochłanianego przez lasy dwutlenku węgla i ograniczyć zmiany klimatyczne.

World Wildlife Fund (WWF)

International Paper jest jedną z pierwszych pięciu firm w Stanach Zjednoczonych, która nawiązała współpracę z WWF w sprawie wprowadzenia programu Forests Forward. Ten globalny program polega na współpracy z firmami i innymi interesariuszami z całego świata, aby zapewniać skuteczne, oparte na naturze, strategie w zakresie lasów, które pomagają w osiąganiu ich celów biznesowych i tych związanych ze zrównoważonym rozwojem.

National Fish and Wildlife Foundation (NFWF)

Powołane w 2013 r. Forestland Stewards Partnership między International Paper a National Fish and Wildlife Foundation (NFWF) chroni i wzmacnia ekologicznie istotne lasy i przybrzeżne sawanny w dziesięciu południowych stanach.

Family Forest Carbon Program

Dołączyliśmy do American Forest Foundation (AFF) i The Nature Conservancy (TNC) w celu wspierania programu Family Forest Carbon Program , aby zwiększyć redukcję emisji dwutlenku węgla w leśnictwie rodzinnym w całych Stanach Zjednoczonych. Rodziny są właścicielami największej części lasów w kraju, a program ten stanowi nowe podejście do łagodzenia zmian klimatycznych, w ramach którego wykorzystuje się potencjał magazynowania dwutlenku węgla w lasach rodzinnych, tworząc jednocześnie nowy rynek i źródło dochodów dla rodzin, które poświęcają czas i wysiłek na zarządzanie swoimi lasami. 

The Nature Conservancy

Współpracujemy z The Nature Conservancy nad opracowaniem naturalnych rozwiązań klimatycznych, technik ochrony, przywracania i udoskonalonej gospodarki leśnej, które zwiększają magazynowanie dwutlenku węgla i zmniejszają emisję gazów cieplarnianych w zarządzanych krajobrazach leśnych. Nasza współpraca wspiera ich inicjatywę pozyskiwania węgla przy wywieraniu ograniczonego wpływu na środowisko (Reduced-Impact Logging for Carbon, RIL-C) w Indonezji i Gabonie, gdzie The Nature Conservancy opracowuje zestaw praktyk naukowych, które równoważą potrzeby ekonomiczne społeczności leśnych z celami środowiskowymi. RIL-C może do 50% ograniczyć emisję CO2 przy leśnej gospodarce komercyjnej.

Dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu w utrzymanie lasów na stronie Nasza odnawialna przyszłość  i zobacz, w jaki sposób realizujemy nasze cele w zakresie gospodarki leśnej w Sprawozdaniu dotyczącym odpowiedzialności społecznej.