Zrównoważona gospodarka leśna

Lasy, źródło środków do życia dla milionów istnień, magazynują dwutlenek węgla, oczyszczają wodę pitną i stanowią siedlisko dla dzikiej przyrody. Umożliwiają nam również wytwarzanie produktów, z których ludzie korzystają na co dzień. W International Paper, cała nasza działalność zależy od zrównoważonego wykorzystywania lasów.

Podejmujemy działania w celu zapewnienia zdrowych ekosystemów dla przyszłych pokoleń. Współpracujemy z posiadaczami ziemi, aby rozwijać praktyki odpowiedzialnego zarządzania lasami i zwiększać dostępność certyfikowanego włókna. Współpracujemy również z organizacjami ekologicznymi w celu wsparcia zdrowych ekosystemów leśnych, wzmocnienia ważnych obszarów ekologicznych oraz ochrony i przywrócenia lasów na całym świecie. Co najważniejsze, nasze polityki i praktyki pozyskiwania włókna wspierają nasze zaangażowanie w ochronę lasów. Pozyskujemy włókno z odpowiedzialnie zarządzanych lasów, aby chronić je dla obecnych i przyszłych pokoleń.

W ramach naszej Wizji 2030, której celem jest budowanie lepszej przyszłości dla ludzi i planety, zobowiązujemy się do prowadzenia ogólnoświatowych działań w zakresie gospodarki leśnej. Obejmuje to cel w postaci pozyskiwania 100% naszych włókien z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony lub ze źródeł włókien odzyskanych, przy jednoczesnym zabezpieczaniu ścieków wodnych i bioróżnorodności, a także cel polegający na ochronie i przywróceniu 1 miliona akrów (400 000 hektarów) istotnych ekologicznie lasów.

Kluczowe zobowiązania International Paper

Utrzymanie zalesienia terenów leśnych
Zdajemy sobie sprawę, że zachęcanie do odpowiedzialnej gospodarki jest jednym z kluczy do ochrony światowych lasów i zapewnienia zrównoważonych dostaw włókna drzewnego do realizacji naszych potrzeb biznesowych.

Wspieranie ekosystemów leśnych
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić zdrowie ekosystemów leśnych, wspierać odpowiedzialne praktyki zarządzania lasami i promować zewnętrzną certyfikację.

Maksymalizacja wykorzystania, odzysku i ponownego wykorzystania włókna
Nieustannie doskonalimy produkcję nowego włókna oraz naszą zdolność do jego ponownego, wydajnego wykorzystania, aby tworzyć wysokiej jakości produkty przy mniejszym zużyciu zasobów naturalnych.