Współpraca

International Paper ma długą tradycję współpracy z klientami, organizacjami ekologicznymi i naukowymi, instytucjami rządowymi oraz innymi kluczowymi interesariuszami.

International Paper zdaje sobie sprawę ze znaczenia strategicznej współpracy przy dokonywaniu znaczących postępów w obrębie naszego łańcucha wartości. Współpraca z organizacjami zewnętrznymi pomaga nam poszerzyć nasze wysiłki w zakresie zrównoważonego rozwoju, aby móc wspólnie wywierać większy wpływ.

Poniżej znajdują się niektóre z najnowszych współpracy, jakie nawiązaliśmy, w zakresie zrównoważonego rozwoju.

World Wildlife Fund (WWF):

International Paper jest członkiem Globalnej Sieci ds. Lasów i Handlu, jednej z wiodących inicjatyw WWF, mających na celu walkę z nielegalnym wyrębem i usprawnienie gospodarki leśnej. Razem tworzymy dobrze prosperujący, podstawowy rynek dla ekologicznych i społecznie odpowiedzialnych produktów leśnych.

W 2018 roku połączyliśmy siły z WWF, aby rozpocząć tworzenie celów naukowych, które pozwolą określić ilość i jakość lasów potrzebnych do rozwoju naszej planecie, ludziom, zwierzętom i zakładom. Nasza współpraca z WWF w obszarze odbudowy w Mata Atlântica w Brazylii pomoże określić regionalne cele naukowe i zapewni wskazówki, z których mogą skorzystać inni.

The Nature Conservancy

Współpracujemy z The Nature Conservancy nad opracowaniem naturalnych rozwiązań klimatycznych, technik ochrony, przywracania i udoskonalonej gospodarki leśnej, które zwiększają magazynowanie dwutlenku węgla i zmniejszają emisję gazów cieplarnianych w zarządzanych krajobrazach leśnych. Nasza współpraca wspiera jej inicjatywę pozyskiwania węgla przy wywieraniu ograniczonego wpływu na środowisko (Reduced-Impact Logging for Carbon, RIL-C) w Indonezji i Gabonie, gdzie opracowuje ona zestaw praktyk naukowych, które równoważą potrzeby ekonomiczne społeczności leśnych z celami środowiskowymi. 

The National Fish and Wildlife Foundation (NFWF): 

Powołane w 2013 r. Forestland Stewards Partnership między International Paper a National Fish and Wildlife Foundation (NFWF) chroni i wzmacnia ekologicznie istotne lasy i przybrzeżne sawanny w dziesięciu południowych stanach. Inwestycje dokonywane za pośrednictwem partnerstwa mają na celu przywrócenie, wzmocnienie i ochronę 586 000 akrów południowych lasów sosnowych, dębowych, terenów zalesionych i lasów łęgowych po ukończeniu wszystkich projektów.

Carolinas Working Forest Conservation Collaborative:

Dzięki Carolinas Working Forest Conservation Collaborative International Paper nawiązała współpracę z American Forest Foundation, The Procter & Gamble Company i 3M Company w celu edukacji i zaangażowania prywatnych właścicieli ziemskich w zrównoważoną gospodarkę leśną, certyfikację lasów, wspieranie siedlisk zagrożonych gatunków oraz ochronę lasów łęgowych.

Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD):

WBCSD to organizacja postępowych przedsiębiorstw kierowana przez dyrektora generalnego, która motywuje światową społeczność biznesową do tworzenia zrównoważonej przyszłości dla biznesu, społeczeństwa i środowiska. International Paper dołączyła do WBCSD i Grupy ds. Rozwiązań Leśnych tej organizacji, która zapewnia przywództwo biznesowe w zakresie rozwijania zrównoważonych rozwiązań leśnych. W trakcie naszego członkostwa w Grupie ds. Rozwiązań Leśnych udało nam się wdrożyć mapę zrównoważonych celów rozwojowych dla sektora gospodarki leśnej oraz Przewodnik dyrektora generalnego po biogospodarce o obiegu zamkniętym.

Aqueduct Alliance Światowego Instytutu Zasobów (World Resources Institute, WRI):

Aqueduct Alliance skupia wiodące firmy, rządy i fundacje w celu pozyskania strategicznych wytycznych i informacji branżowych od zespołu Aqueduct Water Risk Atlas WRI oraz realizacji działań związanych z gospodarką wodną. Alliance to miejsce, gdzie członkowie mogą zaangażować WRI i być na bieżąco z merytorycznymi postępami w obszarze zarządzania gospodarką wodną.

Arbor Day Foundation

Połączyliśmy siły z fundacją Arbor Day Foundation, aby wzmocnić odporność społeczności za pośrednictwem Programu Przywracania Drzew Społeczności – partnerstwa publicznego i prywatnego, które prowadzi dystrybucję bezpłatnych drzew wśród mieszkańców społeczności dotkniętych klęską żywiołową. W ramach programu wspieramy również przywrócenie lasów dotkniętych klęskami żywiołowymi.

Jako jeden z 17 założycieli Evergreen Alliance Arbor Day Foundation, International Paper wspiera inicjatywę Czas na drzewa, zobowiązanie do zasadzenia 100 milionów drzew w lasach i społecznościach na całym świecie do 2022 roku. Inicjatywa ta wykorzystuje drzewa jako proste, naturalne rozwiązanie klimatyczne, poprawia odporność społeczności i pomaga chronić czyste powietrze i wodę, zdrową żywność i znośny klimat.