Gospodarka wodna

Zdajemy sobie sprawę, że zdrowe, zrównoważone działy wodne są niezbędne dla społeczności, środowiska i produkcji naszych produktów oraz że mamy ważną rolę do odegrania. Z tego względu skupiamy się zarówno na zużyciu, jak i jakości wody zużywanej w naszej działalności oraz na miejscowej współpracy z innymi użytkownikami wody i interesariuszami. Rozwijamy naszą strategię w kierunku miejscowej gospodarki wodnej.

W ciągu ostatniej dekady stale poprawialiśmy ogólny ślad wodny w ramach celów określonych w naszej Wizji 2020. Patrząc w przyszłość, rozwijamy naszą strategię w kierunku kontekstowej gospodarki wodnej. To podejście kontekstowe stanowi podstawę realizacji celów określonych w naszej Wizji 2030 w zakresie gospodarki wodnej: zmniejszenie zużycia wody operacyjnej o 25% na tonę produkcji oraz wdrożenie lokalnych planów gospodarki wodnej w każdym z naszych zakładów.

Dowiedz się więcej o Wizji 2030 i zobacz, jak współpracujemy z innymi, aby wspierać dobry stan działów wodnych.

ip-keyart-WaterQuality-RGB

Gospodarka wodna
  

 


  

Cel Wizji 2020

Osiągnięto: Przeprowadzono coroczne oceny ryzyka w zakładach i rozpoczęto pierwsze partnerstwo w ramach priorytetowego zlewiska; 62% zakładów angażuje lokalnych interesariuszy w zakresie wody

Zadeklarowany cel*: Uwzględnienie gospodarki wodnej w regularnej ocenie zakładu i proaktywne angażowanie się we współpracę z interesariuszami w społecznościach w celu rozwiązywania problemów związanych z wodą w obrębie działów wodnych

*Zmieniony w 2016 r.

 

 

 

ip-keyart-WaterQuality2-RGB

Jakość wody

Cel Wizji 2020

Osiągnięto: Zmniejszenie poziomu substancji powodujących niedobór tlenu o 35%

Zadeklarowany cel: zmniejszenie poziomu substancji powodujących niedobór tlenu w wodzie zrzutowej z zakładów o 15%

Wszystkie nasze zakłady na całym świecie przestrzegają tych samych wysokich standardów w celu osiągnięcia optymalnej wydajności systemu oczyszczania ścieków, w ramach naszego systemu zarządzania. Okresowe audyty regulacyjne i systemowe zapewniają zgodność zakładów z pozwoleniami, zasadami regulacyjnymi i standardami firmy. Poza naszą działalnością produkcyjną, zdajemy sobie sprawę, że około trzy czwarte wszystkich dostępnych na świecie zasobów słodkiej wody pochodzi z lasów, dlatego promując odpowiedzialne praktyki gospodarki leśnej, wspieramy również zdrowe działy wodne.

Źródła wody*

Influent water sources circle chart

Water Infographic
Ponad 90% wody zużywanej w naszych zakładach produkcyjnych wraca do środowiska

Dążąc do zbudowania lepszej przyszłości po 2020 r., jesteśmy zaangażowani w poprawę długotrwałego zrównoważenia wspólnych zasobów wodnych w miejscach, gdzie jesteśmy obecni i prowadzimy działalność. Wierzymy, że zarządzanie oznacza dążenie do pozostawienia wszystkiego w lepszym stanie dla przyszłych pokoleń — i rozszerzamy to podejście na wodę, zarówno w ramach naszej działalności, jak i poza nią. Ważne jest, abyśmy rozumieli cechy każdego działu wodnego, w którym działamy, i to, że zajmujemy się najważniejszymi miejscowymi problemami związanymi z wodą dla naszej firmy oraz miejscowych społeczności, innych użytkowników wody i środowiska.

Dowiedz się więcej o naszej strategii gospodarki wodnej w naszym Sprawozdaniu dotyczącym odpowiedzialności społecznej.

* Dane dotyczące całkowitego zużycia wody uwzględniają fabryki pulpy i papieru