Polityka dotycząca ochrony środowiska, BHP i ekorozwoju

Nieustanna poprawa naszych wyników w zakresie ochrony środowiska, BHP i ekorozwoju stanowi podstawę przyszłego sukcesu firmy oraz fundament strategii IP Way.

Fall696px

International Paper dba o doskonałość praktyk ekologicznych, BHP i zrównoważonego rozwoju, a także nieustannie pracuje nad rozsądnym gospodarowaniem surowcami naturalnymi. Zdrowie i bezpieczeństwo stanowią dla nas fundamentalne wartości, toteż dążymy do tworzenia, prowadzenia oraz utrzymywania bezwypadkowych miejsc pracy dla naszych pracowników, wykonawców i osób odwiedzających na całym świecie.

Zrównoważone praktyki stanowią podstawę naszej działalności, dlatego zależy nam, żeby jak najbardziej ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas projektowania, produkcji, dystrybucji, wykorzystywania, a także po zakończeniu cyklu życiowego naszych produktów. Obejmuje to również nasze zobowiązanie wobec społeczności, w których prowadzimy działalność, pracujemy i żyjemy, że będziemy odpowiedzialnie zarządzać naszymi lasami, fabrykami oraz powiązanymi firmami.

International Paper współpracuje z klientami, dystrybutorami, partnerami joint-venture oraz innymi współpracownikami biznesowymi, którzy podzielają nasze najwyższe normy etycznego postępowania w biznesie. International Paper opowiada się za innowacyjnym i etycznym zarządzaniem surowcami naturalnymi. Współpracujemy z dostawcami włókna pozyskanego w odpowiedzialny sposób oraz stale poddajemy certyfikacji nasz łańcuch dostaw włókna zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami. Nasze zaangażowanie wykracza poza lasy i dotyczy również doskonałości w zakresie produkcji i łańcucha dostaw.

Aby realizować te zobowiązania na całym świecie, kładziemy na barki naszych liderów odpowiedzialność za zaangażowanie wszystkich pracowników w celu:

  • Przestrzegania wszystkich obowiązujących praw i przepisów;
  • Wdrożenia niniejszej Polityki, globalnych systemów zarządzania BHP i ochroną środowiska oraz norm wydajności IP; oraz
  • Rzetelnego raportowania wyników i postępów w zakresie BHP i ochrony środowiska w stosunku do naszych zobowiązań.

Nieustanna poprawa naszych wyników w zakresie ochrony środowiska, BHP i ekorozwoju stanowi podstawę przyszłego sukcesu firmy oraz fundament strategii The IP Way - IP Wizja..