Oświadczenie dotyczące praw człowieka

Jesteśmy przekonani, że International Paper może pomóc w promowaniu szacunku dla praw człowieka na przykładzie własnych działań i wartości.

JumpingGirlTree

International Paper angażuje się w ochronę i promowanie praw człowieka na całym świecie. Zobowiązanie International Paper do przestrzegania praw człowieka jest wpisane do naszego Kodeksu Etyki Biznesowej, strategii IP Way oraz polityk korporacyjnych.  International Paper szanuje międzynarodowe zasady praw człowieka, w tym wyrażone w Deklaracji Praw Człowieka ONZ.  Dlatego nie toleruje pracy dzieci, zmuszania do pracy, kar fizycznych bądź wykorzystywania.  Uznajemy swobodę zrzeszania się pracowników w związki zawodowe i zbiorowe układy pracy.  Przestrzegamy przepisów dotyczących zatrudnienia w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność, i oczekujemy tego samego od swoich partnerów biznesowych.  Dbamy o zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy. Oznacza to, że w  naszych zakładach przestrzega się wszystkich obowiązujących zasad i przepisów BHP oraz naszych własnych norm, które mogą być nawet ostrzejsze.

International Paper współpracuje z dostawcami, którzy wykazują się najwyższymi standardami etycznego postępowania w biznesie.  Podejmujemy kroki niezbędne, żeby nasi kluczowi dostawcy rozumieli normy, które sami stosujemy i których przestrzegania oczekujemy od naszych partnerów biznesowych.  Regularnie szkolimy pracowników w zakresie norm postępowania, polityk i procedur, które określają sposób prowadzenia przez nas działalności biznesowej.

IP Foundation oraz pozostałe charytatywne inwestycje IP zapewniają finansowanie rozwoju społeczności na całym świecie i podkreślają zaangażowanie firmy w przestrzeganie praw człowieka.

Choć uważamy, że ochrona praw człowieka jest rolą rządu, to jesteśmy również przekonani, że International Paper może pomóc w promowaniu ich poszanowania na przykładzie własnych działań i wartości.