Polityka Spółki i certyfikaty

Od ponad 120 lat International Paper jest liderem zrównoważonej gospodarki surowcami naturalnymi.

Certyfikaty

Ponieważ nasze produkty są wytwarzane głównie z włókna drzewnego, nasze zaangażowanie w ochronę środowiska zaczyna się w lesie. Zapoznaj się z certyfikatami naszych fabryk na całym świecie.

 
FallTrees


Oświadczenie dotyczące praw człowieka

Jesteśmy przekonani, że International Paper może pomóc w promowaniu szacunku dla praw człowieka na przykładzie własnych działań i wartości.

 
HumanRightsSmall


Polityki globalnej certyfikacji i pozyskiwania surowców

Poniższe polityki określają globalne kryteria i zasady, których przestrzegamy w naszych procedurach certyfikacji i odpowiedzialnego pozyskiwania włókna.

 
TreeCloseUpSmall


Polityka dotycząca ochrony środowiska, BHP i ekorozwoju

Nieustanna poprawa naszych wyników w zakresie ochrony środowiska, BHP i ekorozwoju stanowi podstawę przyszłego sukcesu firmy oraz fundament strategii IP Way.

 
FallForestSmall


Oświadczenie o zmianie klimatu

International Paper stosuje czterokierunkowe podejście do pokonywania trudności związanych z globalną zmianą klimatu.

 
RiverSmall