Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Globalny łańcuch dostaw International Paper obejmuje ponad 75.000 dostawców, którzy dostarczają produkty i usługi z całego świata.

Od ponad 100 lat najważniejsze dla International Paper są wartości i ludzie. Prowadzimy działalność w oparciu o tę tradycję, szukając nowych sposobów ograniczania wpływu na środowisko, wzmacniania naszych partnerstw strategicznych oraz poprawy wyników środowiskowych, społecznych oraz finansowych.

Wydajny i odpowiedzialny łańcuch dostaw jest kluczem do pozyskania surowców wysokiej jakości oraz usług, które wspierają naszą działalność i dają pewność, że spełniamy potrzeby naszych klientów. Jest również niezbędny dla trwałości naszej firmy.

Koncentrujemy się na:

  • Ustanowieniu lub usprawnieniu procesów promujących transparentność i odpowiedzialność.
  • Wyznaczeniu oczekiwań w zakresie prawa, etyki oraz prowadzonej działalności, a także monitorowaniu zgodności.
  • Poprawie współpracy z dostawcami, innowacyjności rozwiązań oraz zamierzonych udoskonaleniach.
  • Udoskonaleniu naszego procesu zakupów strategicznych, aby poprawić kontrolę ryzyka u dostawców.
  • Przeprowadzeniu zakrojonych na szeroką skalę szkoleń dla personelu zajmującego się zamówieniami i pozyskiwaniem drewna.
  • Rozpoczęciu szkoleń dla naszych dostawców oraz stworzeniu dodatkowych zasobów dla naszego łańcucha dostaw.