Ograniczanie ilości odpadów

Nasza strategia redukcji odpadów obejmuje nie tylko poprawę procesów, sprzętu i materiałów w celu ograniczenia wytwarzania odpadów, ale także poznanie sposobów korzystnego wykorzystania odpadów i innych pozostałości. Naszym ostatecznym celem jest uzyskanie zerowej ilości odpadów.

Standardy operacyjne i regulacyjne zapewniają ramy mające na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i odpadów trafiających na wysypiska śmieci oraz przekierowanie większej ilości materiałów do innych, korzystnych zastosowań. Nasza globalna „Norma wydajności zarządzania odpadami” określa akceptowalne globalne praktyki w zakresie postępowania z odpadami i wykorzystuje zasady doskonałości produkcji w celu maksymalizacji wydajności i minimalizacji ilości odpadów. W ramach tych standardów każdy zakład musi zidentyfikować, określić ilościowo i udokumentować wszystkie generowane odpady i związane z nimi zagrożenia. Wszystkie zakłady muszą ograniczyć ilość generowanych odpadów, zapewnić właściwe zarządzanie i utylizację odpadów oraz dopilnować, abyśmy spełniali lub przekraczali standardy regulacyjne.

W ramach celów naszej Wizji 2030 polegających na budowaniu lepszej przyszłości dla ludzi i planety, jesteśmy zaangażowani w przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez innowacyjne produkty oparte na włóknach. Obejmuje to cel polegający na rozwijaniu rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym w całym łańcuchu dostaw oraz wytwarzaniu innowacyjnych produktów, które w 100% nadają się do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania.

Dowiedz się więcej o naszej strategii redukcji odpadów w naszym Sprawozdaniu dotyczącym odpowiedzialności społecznej.

ip-keyart-SolidWaste-RGB
Odpady stałe

Cel Wizji 2020

Postęp: zmniejszenie odpadów produkcyjnych trafiających na wysypiska o 26%

Wyznaczony cel: Zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych trafiających na wysypiska o 30%, a ostatecznie do zera