Zmniejszenie emisji

Nieustannie zmniejszamy zużycie energii i emisje dzięki projektom redukcji zużycia energii, modernizacji sprzętu, doskonaleniu procesów i zmianie paliwa.

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Dzięki nieustannym udoskonaleniom operacji, sprzętu, wydajności energetycznej i zróżnicowania paliw osiągnęliśmy znaczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 w całej spółce. W 2020 roku udało nam się zmniejszyć emisję o 21,4%, przekraczając cel przyjęty w naszej Wizji 2020.

W ramach celów naszej Wizji 2030, które dotyczą budowania lepszej przyszłości dla ludzi i planety, zobowiązujemy się do realizacji celu Zrównoważonej działalności, aby sprostać najważniejszym zagrożeniom dla planety. Cel ten odzwierciedla nasze ponowne zaangażowanie w zwiększenie wpływu w tym obszarze w naszych spółkach, działalności i łańcuchu wartości. Będziemy zarządzać ryzykiem klimatycznym, aby rozwijać gospodarkę niskoemisyjną i przyczyniać się do dekarbonizacji naszej planety. Wyznaczyliśmy sobie ambitny cel w postaci zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1, 2 i 3 o 35%, zgodnie z najlepszą dostępną nauką o klimacie.

ip-keyart-GHGEmissions-RGB        

 Cel Wizji 2020

Osiągnięto: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 21,4%

Zadeklarowany cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% (emisje bezpośrednie i pośrednie)

Zmniejszenie emisji NOX, SO2 i innych emisji do powietrza

Realizacja projektów wydajności energetycznej, zmiana paliwa i rosnące wymogi regulacyjne spowodowały znaczne zmniejszenie ogólnej emisji generowanej podczas naszej działalności. Przekroczyliśmy cel przyjęty w ramach naszej Wizji 2020, jakim jest 30-procentowa redukcja emisji do powietrza poprzez zmniejszenie emisji SO2 o 54%, NOX o 29% i PM o 45% w celu ogólnej redukcji o 42% w stosunku do wartości wyjściowej z 2010 roku.

 

ip-keyart-AirEmissions2-RGB (2)

Emisje do powietrza
Zmieniony w 2016 r
 

Cel Wizji 2020

Osiągnięto: zmniejszenie emisji do powietrza o 42%

Zadeklarowany cel: Zmniejszenie emisji do powietrza (cząstki stałe, SO2, NOX) o 30%