Recykling i wycofanie z eksploatacji

Odzyskiwanie papieru jest jedną z najlepszych na świecie, historii sukcesu w zakresie ochrony środowiska, choć mało znaną.

Rynek odzyskiwanego włókna jest silny i oczekuje się, że wzrośnie o 35 procent pomiędzy 2008 a 2018 rokiem. Rynek ten rozwija się nie dzięki regulacjom rządowym, ale dzięki ekonomii. Odzyskane włókno może być wykorzystane w przypadku wielu produktów jako niskokosztowa alternatywa dla nowych włókien drzewnych. Obecnie ponad połowa włókna używanego do produkcji papieru na całym świecie pochodzi z odzysku (zobacz wykres).*

Ponieważ odzysk papieru ma sens ekonomiczny, jest realizowany na dużą skalę. Globalnie odzyskuje się około 55 procent papieru, a niektóre kraje szczycą się znacząco wyższym stopniem odzysku: Europa, 71 procent; Japonia, 70 procent; oraz Stany Zjednoczone, 64 procent. Jednocześnie amerykańska agencja EPA podaje, że w USA tworzywa sztuczne są odzyskiwane tylko w 9 procentach, a elektronika w 25 procentach.

Odzyskiwanie włókna drzewnego w USA jest przykładem sukcesu w dziedzinie ochrony środowiska. Nasze zespoły: ds. pozyskiwania włókna oraz ds. recyklingu kontynuują ten sukces, współpracując z wytwórcami i dostawcami w celu znalezienia i pozyskania nowych źródeł materiałów odnawialnych”.


Recykling i ogólne tendencje

International Paper jest największym użytkownikiem włókna drzewnego na świecie. Opieramy się na rzetelnych, ciągłych dostawach drewna, pozyskiwanego w ramach rozsądnej gospodarki leśnej, prowadzonej przez naszych dostawców i wykorzystujemy włókno, które pochodzi z odzysku. W Stanach Zjednoczonych każdego roku odzyskujemy, przetwarzamy lub umożliwiamy sprzedaż ponad 6 milionów ton odzyskanego włókna, co czyni nas jednym z największych podmiotów prowadzących recykling w tym kraju.
spacer
spacer
Strategia odzyskiwania i ponownego wykorzystania dla Ameryki Północnej

Nasz plan realizacji celu w zakresie recyklingu do 2020 roku, opracowany w 2012 roku, składa się z trzech elementów:

  • Budowa
  • Współpraca
  • Pozyskiwanie