Energia

Naszym celem w International Paper jest ciągłe ograniczanie śladu węglowego oraz zwiększanie efektywności energetycznej.

W procesach produkcyjnych International Paper generowane i zużywane są ogromne ilości energii.  Od ponad dekady spółka International Paper dokłada starań, aby zwiększyć efektywność energetyczną. Ponieważ koszt energii jest znaczący, ograniczenie jej zużycia jest korzystne nie tylko pod względem ekologicznym, ale również finansowym.  Przez ostatnie pięć lat zainwestowaliśmy 424 mln dolarów, aby ograniczyć roczne zakupy energii o 14 bln brytyjskich jednostek ciepła (BTU). Takie ograniczenie zużycia energii jest równe 4.500 wagonom węgla lub energii potrzebnej do ogrzania przez rok miasta w klimacie umiarkowanym, liczącego 125.000 mieszkańców. 

Dzięki poprawie efektywności energetycznej potrzebujemy mniej energii do produkcji, dzięki czemu zużywamy mniej zasobów i generujemy mniej szkodliwych gazów.


Celuloza i papier są głównym obszarem działalności produkcyjnej International Paper. Stosujemy proces roztwarzania siarczanowego, polegający na gotowaniu drewna w roztworze zasadowym, co powoduje oddzielenie włókien drzewnych od naturalnych klejów i cukrów, które je spajają. Następnie z włókien jest wytwarzany papier, a oddzielone cukry są wykorzystywane do produkcji energii jako biopaliwo.

W procesie generowania energii wykorzystujemy dodatkowe źródła biomasy, takie jak pozostałości leśne (np. korę drzewną). Dzięki efektywnemu korzystaniu z surowców nasze fabryki są w około 72 procentach zasilane z odnawialnej biomasy, neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Oznacza to, że te same drzewa, które dostarczają włókna do wytwarzania naszych produktów, dostarczają także większości energii, potrzebnej do ich przetworzenia.

Kupujemy paliwa i energię elektryczną w pozostałej części (około 28 procent), potrzebnej do zasilania naszych fabryk. Jesteśmy przekonani, że możemy jeszcze bardziej ograniczyć wykorzystanie paliw zewnętrznych, zwłaszcza paliw kopalnych (węgla, gazu ziemnego, ropy i innych), a także zmniejszyć ilość kupowanej pary i prądu elektrycznego. Nasza działalność przetwórcza oraz pozaprodukcyjna także powoduje pewne zużycie energii, ale nie przekracza ono 5 procent całości.

W 2015 roku efektywność energetyczna w naszych fabrykach wzrosła o 4,7% w porównaniu z poziomem wyjściowym w 2010 roku. W 2015 roku osiem naszych fabryk ustanowiło miesięczne rekordy efektywności energetycznej.