Planeta

Wizja Celów do 2020 roku

Dostrzegamy konieczność dopasowania potrzeb naszej firmy do potrzeb świata i przykładamy dużą wagę do ciągłego doskonalenia oraz transparentności naszych wyzwań i sukcesów w zakresie ekorozwoju. W 2010 roku wyznaczyliśmy sobie 12 dobrowolnych celów mających poprawić nasz wpływ na ludzi i ograniczyć nasz wpływ na planetę.

Cele na 2020 r.

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

Emisje gazów cieplarnianych

Emisje gazów cieplarnianych

Emisje zanieczyszczające powietrze

Emisje zanieczyszczające powietrze

Zużycie wody

Zużycie wody

Jakość wody

Jakość wody

Certyfikacja włókna drzewnego

Certyfikacja włókna drzewnego

Efektywność wykorzystania włókna

Efektywność wykorzystania włókna

Odpady stałe

Odpady stałe

Recykling

Recykling

Łańcuch dostaw

Łańcuch dostaw

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zaangażowanie na rzecz społeczności

Zaangażowanie na rzecz społeczności