Cele Wizji 2020

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju jest osadzona w naszej wizji, misji i Planie działania (IP Way Forward).

W ciągu ostatniej dekady sprawdziliśmy i określiliśmy 12 dobrowolnych celów, zaczynając od wartości wyjściowej w 2010 r. i przyjmując docelową datę ich realizacji na 2020 r. Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się osiągnąć większość z tych celów, poprawiając w ten sposób nasz wpływ na ludzi i planetę. Zdajemy sobie sprawę, że nasza praca nie zakończyła się w 2020 roku. W związku z tym dookreśliliśmy obszar naszego zainteresowania i wyznaczyliśmy sobie ambitniejsze cele, które będą prowadzić nas przez nową dekadę. Nasza dalekosiężna Wizja 2030 odzwierciedla nasze zaangażowanie na rzecz bycia bardziej zrównoważoną korporacją, która generuje zyski dla naszych akcjonariuszy i wartość dla naszych interesariuszy.
 

Cel do 2020 roku

Osiągnięto
Zwiększenie ilości certyfikowanych włókien o 48%


Zadeklarowany cel
Zwiększenie ilości certyfikowanych włókien zewnętrznych o 35%

Cel do 2020 roku

Osiągnięto
Wzrost odzysku OCC (zużyte opakowania z tektury falistej) o 66%


Zadeklarowany cel
Wzrost odzysku zużytych opakowań z tektury falistej o 15% poprzez poszukiwanie nowych źródeł i wycofywanie nadających się do wykorzystania włókien ze składowisk

Cel do 2020 roku

 
Zadeklarowany cel
Bezwypadkowe miejsce pracy

Cel do 2020 roku

Osiągnięto
Ponad 165 mln dolarów przekazanych organizacjom charytatywnym od 2010 r., w tym ponad 23 mln dolarów w 2020 r.


Zadeklarowany cel
Mierzenie i raportowanie naszego wsparcia charytatywnego na rzecz głodu, edukacji, zdrowia i dobrego samopoczucia oraz pomocy w przypadku klęsk żywiołowych w naszych społecznościach 

Cel do 2020 roku

Postęp
Poprawa wydajności z zakupionej energii o 4,2%


Zadeklarowany cel
Poprawa wydajności z zakupionej energii o 15%

Cel do 2020 roku

 
Zadeklarowany cel
Ustanowienie procesów wspierających transparentność łańcucha dostaw, zarządzanie ryzykiem poprzez monitorowanie i określanie możliwości współpracy z dostawcami

 

Cel do 2020 roku

Osiągnięto
Kontynuacja corocznych ocen zakładów i uruchomienie pierwszego partnerstwa dotyczącego priorytetowego zbiornika; 62% zakładów angażuje lokalne podmioty na rzecz wody   


Zadeklarowany cel (zadeklarowany ponownie w 2016 r.)
Włączenie gospodarki wodnej do regularnych ocen zakładów i aktywne zaangażowanie zainteresowanych stron wśród społeczności w rozwiązywanie problemów związanych z wodą w danym dziale wodnym.

Cel do 2020 roku

Osiągnięto
Utraty włókien na poziomie 0,68% w raportujących zakładach


Zadeklarowany cel
Zmniejszenie utraty włókien w procesie produkcji poniżej 0,75%

Cel do 2020 roku

Osiągnięto
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 21,4%


Zadeklarowany cel
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% (emisje bezpośrednie i pośrednie)

Cel do 2020 roku

Osiągnięto
Zmniejszenie emisji do powietrza o 42%


Zadeklarowany cel (zadeklarowany ponownie w 2016 r.)
Zmniejszenie emisji do powietrza (PM, SO2, NOX) o 30%

Cel do 2020 roku

Osiągnięto
Redukcji substancji zmniejszających ilość tlenu o 35%


Zadeklarowany cel
Redukcja o 15% substancji odprowadzanych z zakładów do cieków wodnych, zmniejszających w nich ilość tlenu

Cel do 2020 roku

Postępy
Zmniejszenie odpadów produkcyjnych trafiających na wysypiska o 26%


Zadeklarowany cel
Zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych trafiających na wysypiska o 30%, a ostatecznie do zera