Oddział gospodarki wodno-ściekowej w Kenitrze

Kenitra to miasto położone na atlantyckim wybrzeżu Maroka, niedaleko stolicy Rabat. Jest ono również siedzibą jednej z naszych fabryk papieru. W 2013 roku International Paper zainstalowała tam nowoczesną oczyszczalnię ścieków.  

EMEAwastewater-treatment-plant-in-kenitra

Inwestycja ta o wartości około 50 milionów dirhamów marokańskich (4,5 miliona euro) stanowi część szeroko zakrojonego programu ochrony środowiska, realizowanego przez produkującą opakowania z tektury falistej spółkę zależną International Paper w Maroku, lokalnie znaną jako CMCP-International Paper.

Instalacja obiektu ma na celu ograniczenie niekorzystnego wpływu zrzutu do środowiska naturalnego, tym samym przyczyniając się do ochrony zasobów wodnych. Ten ambitny projekt jest potwierdzeniem zaangażowania International Paper w działania na rzecz ekologii. Wszystkie produkty wytwarzane w fabryce w Kenitrze mogą być w 100% wtórnie przetwarzane. Ponadto zakład poddaje recyklingowi 70% makulatury i tektur zebranych w Maroku.  

Inwestycja jest częścią programu społecznej odpowiedzialności biznesu, która ma na celu osiągnięcie najwyższych standardów etycznych w dziedzinach takich jak: ład korporacyjny, ochrona środowiska, prawa człowieka, zwalczanie korupcji oraz zaangażowanie na rzecz społeczności. Potwierdzeniem tego zaangażowania jest odznaka CGEM (Generalnej Konfederacji Przedsiębiorstw Maroka) przyznana nam w 2011 roku, w uznaniu naszych wysiłków w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. W istocie, International Paper była pierwszą w kraju firmą z sektora opakowań, która otrzymała to wyróżnienie.