Zaangażowanie społeczne

W International Paper zależy nam, aby być partnerem w społecznościach, gdzie prowadzimy działalność, oraz wspierać lokalne gospodarki, zatrudniając miejscowych pracowników i usługodawców tam, gdzie jest to wykonalne. Ponadto angażujemy się w działalność dobroczynną w rejonach, gdzie mieszkają i pracują nasi pracownicy.

Potrzeby naszych społeczności są różne a my staramy się zapewnić wsparcie, które jest najbardziej potrzebne. Obejmuje to pomoc w finansowaniu niezbędnych ulepszeń lokalnej infrastruktury medycznej, sportowej lub kulturalnej, współpracę z organizacjami takimi jak United Fund for Belgium, United Way i innymi lokalnymi organizacjami charytatywnymi, a także przekazywanie dotacji lokalnym stowarzyszeniom i bankom żywności. Ponadto nasi wolontariusze każdego dnia wspierają lokalnie wiele szczytnych działań w ramach naszych czterech priorytetów: edukacji, przeciwdziałania problemowi głodu, zdrowia i wspierania dobrostanu oraz pomocy w przypadku katastrof.