Ogólne Warunki Sprzedaży

Poniżej znajdują się Ogólne Warunki Sprzedaży dla wybranych jednostek International Paper.

Najnowsza wersja Ogólnych Warunków Sprzedaży zastępuje wszystkie poprzednie wersje. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją w języku angielskim i wersją w języku lokalnym, obowiązują zapisy zawarte w wersji w języku angielskim.

Poprzez złożnie zamówienia kupujący akceptuje obowiązujące Ogólne Warunki Sprzedaży i każde potwierdzenie zamówienia przez stosowną firmę będzie ważne wraz z obwiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

W celu pobrania pliku proszę kliknąć na wybraną wersję językową, a następnie wybrać „Zapisz element docelowy jako...”

Ewentualne zapytania prosimy kierować do Państwa osoby kontaktowej w Dziale Sprzedaży lub Dziale Obsługi Klienta

Ogólne Warunki Sprzedaży mogą również być do Państwa przesłane – w tym celu prosimy o kontakt z pracownikiem Działu Sprzedaży lub Działu Obsługi Klienta.

Obowiązują od 8 maja 2020 r
International Paper Italia SRL (Italiano)

Obowiązują od 1 lipca 2013 r
International Paper Switzerland GmbH - (Deutsch - English)