Tim S. Nicholls

Starszy wiceprezes oraz dyrektor finansowy

Tim S. NichollsW czerwcu 2018 roku Tim Nicholls został wybrany starszym wiceprezesem oraz dyrektorem finansowym. W styczniu 2017 roku został wiceprezesem sekcji opakowań przemysłowych na terenie obu Ameryk. Do jego obowiązków należał nadzór nad sekcją tektury falistej, transportu kontenerowego i recyklingu na terenie Ameryki Północnej oraz sekcją opakowań w IP w Brazylii. Wcześniej był między innymi starszym wiceprezesem sekcji papieru do drukowania i pisania na terenie Ameryk, starszym wiceprezesem oraz dyrektorem finansowym, wiceprezesem ds. finansów, wiceprezesem oraz dyrektorem finansowym w IP w Europie, prezesem Weldwood (dawniej własnościowej filii IP w Vancouver w Kanadzie), dyrektorem ds. finansów i planowania strategicznego w sekcji opakowań przemysłowych oraz dyrektorem generalnym w sekcji opakowań offsetowych. Do International Paper dołączył w 1999 roku po przecięciu Union Camp, gdzie zajmował kilka stanowisk w dziele finansów i planowania.