Komitety Zarządu

Zakres zobowiązań, obowiązków i uprawnień jest przedstawiony w statucie każdego komitetu, który posiada aprobatę całego Zarządu i zostaje poddany corocznej kontroli.

Audit and Finance Committee 

Chairman: Ray G. Young

Other members of the Audit and Finance Committee are Christopher M. Connor, Ahmet C. Dorduncu, Anders Gustafsson and Jacqueline C. Hinman.

Four members of the Audit and Finance Committee qualify as an "audit committee financial expert" as defined by the SEC.

 

Governance Committee

Chairman: Ilene S. Gordon

Other members of the Governance Committee are Clinton A. Lewis, Jr., DG Macpherson, Kathryn D. Sullivan and Anton V. Vincent. 

 

Public Policy and Environment Committee

Chairman: Kathryn D. Sullivan

Other members of the Public Policy and Environment Committee are Ahmet C. Dorduncu, Anders Gustafsson, DG Macpherson and Anton V. Vincent.

 

Executive Committee

Chairman: Mark S. Sutton

Other members of the Executive Committee are Christopher M. Connor, Ilene S. Gordon, Kathryn D. Sullivan and Ray G. Young.

 

Management Development and Compensation Committee

Chairman: Christopher M. Connor

Other members of the Management Development and Compensation Committee are Ilene S. Gordon, Jacqueline C. Hinman, Clinton A. Lewis Jr. and Ray G. Young.