O firmie

Komitety Zarządu

Zakres zobowiązań, obowiązków i uprawnień jest przedstawiony w statucie każdego komitetu, który posiada aprobatę całego Zarządu i zostaje poddany corocznej kontroli.

Komitet ds. audytu i finansów

Przewodniczący: Ray G. Young

Pozostałymi członkami Komitetu ds. Audytu i Finansów są: Christopher M. Connor, Ahmet C. Dorduncu, Jacqueline C. Hinman oraz Jay L. Johnson.

Zgodnie z wymaganiami SEC, wiedza pięciu członków Komitetu ds. Audytu i Finansów kwalifikuje ich jako „ekspertów finansowych w komisji ds. audytu”.

 

Komitet ds. ładu korporacyjnego

Przewodniczący: Jay L. Johnson

Pozostałymi członkami Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego są: William J. Burns, Ilene S. Gordon, Clinton A. Lewis, Jr., Kathryn D. Sullivan oraz J. Steven Whisler.

 

Komitet ds. ładu korporacyjnego

Przewodniczący: David J. Bronczek

Pozostałymi członkami Komitetu ds. Polityki Publicznej i Ochrony Środowiska są: William J. Burns, Ahmet C. Dorduncu, Jacqueline C. Hinman, Clinton A. Lewis, Jr. oraz Kathryn D. Sullivan.

 

Komitet wykonawczy

Przewodniczący: Mark S. Sutton

Pozostałymi członkami Komitetu Wykonawczego są: David J. Bronczek, Ilene S. Gordon, Jay L. Johnson, J. Steven Whisler oraz Ray G. Young.

 

Komitet ds. Rozwoju i Wynagrodzenia Kadry Zarządzającej 

Przewodniczący: J. Steven Whisler

Pozostałymi członkami Komitetu ds. Rozwoju i Wynagrodzenia Kadry Zarządzającej są: David J. Bronczek, Christopher M. Connor, Ilene S. Gordon oraz Ray G. Young.