Kierownictwo

Zapraszamy do zapoznania się z listą członków szczebla kierowniczego i Zarządu International Paper, oraz z naszą wizją działalności opartej na zasadach dobrego ładu korporacyjnego.

Szczebel kierowniczy

Pracownicy szczebla kierowniczego International Paper z oddaniem realizują naszą misję, aby uczynić International Paper jedną z najlepszych i najbardziej szanowanych firm na świecie, oraz zawsze stosują w swych działaniach najwyższe normy etyczne.

 
 
Meeting room


Zarząd

Nasi członkowie Zarządu zapewniają ramy ładu korporacyjnego International Paper.

 
 
Business meeting


Komitety Zarządu

Zakres zobowiązań, obowiązków i uprawnień jest przedstawiony w statucie każdego komitetu, który posiada aprobatę całego Zarządu i zostaje poddany corocznej kontroli.

 


Statuty

Zarząd Spółki przyjął zasady ładu korporacyjnego i wraz z kartami komitetów, procesami i procedurami, wdrożonymi przez Zarząd oraz komitety, a także strategiami Zarządu, stanowią one ramy ładu korporacyjnego w International Paper.

 
126438157_SuitPenLady_327x213