List od Tiffanee Wade-Henderson,

Głównej Dyrektor ds. Etyki i Zgodności

Tiffanee Wade-HendersonNasze podstawowe wartości. W International Paper zawsze robimy właściwe rzeczy, w odpowiedni sposób i z właściwych powodów — to właśnie jest IP Way. Naszą wizją jest bycie w gronie najlepszych, najbardziej zrównoważonych i odpowiedzialnych firm na świecie. Działamy w najlepszym interesie naszych udziałowców, firmy oraz siebie nawzajem. Nasze podstawowe wartości — bezpieczeństwo, etyka i poczucie odpowiedzialności — są fundamentem naszego postępowania.

Przede wszystkim etyka. Jednym z dowodów na to, że jako firma przyjmujemy odpowiedzialną postawę, jest przestrzeganie wysokich standardów etycznych. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że prowadzimy naszą działalność z zachowaniem zasad przejrzystości, uczciwości i osobistej rzetelności — na co dzień. Szanujemy zarówno ducha, jak i literę prawa obowiązującego w miejscach, w których prowadzimy działalność na całym świecie. Są to tylko niektóre z wielu powodów sprawiających, że International Paper uznaje etykę za jedną ze swoich podstawowych wartości.

Etyczne postępowanie wymaga starań. Nieustannie pracujemy nad promowaniem etycznej kultury organizacyjnej i zapewniamy naszym pracownikom oraz partnerom narzędzia i edukację, by móc wypełniać nasze zobowiązanie do działania zgodnie z zasadami IP Way. Nasz Kodeks Postępowania zapewnia wspólne standardy, których musimy przestrzegać, aby postępować konsekwentnie i uczciwie we wszystkich naszych relacjach biznesowych. Oczekujemy, że wszyscy pracownicy, członkowie kadry kierowniczej i członkowie zarządu będą przestrzegać standardów i oczekiwań określonych w Kodeksie. Oczekujemy również, że osoby trzecie, z którymi współpracujemy, będą przestrzegać naszego Kodeksu Postępowania Dostawców, który opiera się na zasadach Kodeksu Postępowania.

Uczciwe przywództwo. Dokładamy starań, aby traktować dostawców, klientów, partnerów biznesowych z całego świata oraz siebie nawzajem w sposób uczciwy i sprawiedliwy. Jesteśmy odpowiedzialnymi liderami zespołów i społeczności, a także zasobów, kapitału i środowiska naturalnego. Nasza uczciwość pozwoliła nam zdobyć szacunek i zaufanie klientów, inwestorów oraz społeczności, w których działamy.

Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie państwowych przepisów i standardów wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność. Dbamy o to, aby unikać relacji i transakcji biznesowych, które mogłyby zagrozić naszym wartościom i uczciwości. Nie dajemy ani nie przyjmujemy łapówek bez względu na ich wartość i okoliczności. Ponadto nasi pracownicy przestrzegają najwyższych standardów etycznych, gdy reprezentują International Paper.

Chronimy godność, zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan naszych współpracowników, partnerów biznesowych i społeczności, mając świadomość dalekosiężnych konsekwencji swojego postępowania. Doceniamy ludzi i planetę oraz okazujemy im szacunek we wszystkim, co robimy. Przede wszystkim cenimy każdą osobę. Jesteśmy otwarci na różnorodność myśli, kultur i pochodzenia naszych pracowników, partnerów i sąsiadów.

Przejrzysta i otwarta kultura etyczna. Zapraszam Was do odwiedzenia tej witryny w celu poszerzenia wiedzy o naszych standardach etycznych. Znajdziecie tu Kodeks Postępowania oraz Kodeks Postępowania Dostawców. Jest tu też link umożliwiający kontakt z Biurem ds. Globalnej Etyki i Zgodności z Przepisami. Jeśli nie spełniamy wymogów IP Way, chcemy, abyście się wypowiedzieli! W tej witrynie znajdziecie również bezpośredni link do naszej linii HelpLine, która jest kanałem komunikacji umożliwiającym zgłaszanie problemów oraz śledzenie wcześniejszych zgłoszeń. International Paper traktuje wszystkie zgłoszenia poważnie — nie tolerujemy działań odwetowych wobec tych, którzy w dobrej wierze wyrażają obawy związane z postępowaniem niezgodnym z prawem lub nieetycznym. 

Tiffanee Wade-Henderson
Główna Dyrektor ds. Etyki i Zgodności