Etyka

Pracownicy spółki International Paper wyznają zasadę, że etyczne zachowanie i uczciwość wobec innych stanowią podstawę naszej kultury. Tak właśnie prezentujemy siebie, a etyczna postawa kieruje zarówno naszą pracą, jak i życiem.

 
COC

Kodeks Postępowania

Żyjemy w czasach, które charakteryzuje wzrost innowacyjności, a także wyzwania i trudności, przed którymi stajemy każdego dnia. Aby ukierunkować nasze etyczne postępowanie, polegamy na kluczowych wartościach, które są stabilne, trwałe i sprawdzone na przestrzeni czasu.

Wierzymy, że sposób, w jaki osiągamy nasze cele, jest równie ważny, co sukces, do którego nas on prowadzi.

Przeczytaj nasz Kodeks Postępowania.Jak możemy Ci pomóc?

Pracodawca równych szans
Mniejszości/Kobiety/Osoby niepełnosprawne/Kombatanci