Co kupujemy

Nasze działania związane z zaopatrzeniem koncentrują się wokół określonych kategorii w celu zaspokojenia potrzeby biznesowe International Paper. Poszukujemy dostawców, którzy podzielają nasze zaangażowanie w bezpieczeństwo, innowacyjność i zrównoważony rozwój.  

Włókno
Na całym świecie zaopatrujemy się w drewno oraz włókno odzyskane, pochodzące na przykład ze zużytych opakowań z tektury falistej (OCC) lub papieru biurowego.

Surowce
Kupujemy różnorodne chemikalia i surowce, które są pozyskiwane przede wszystkim przez nasze centralne zespoły zaopatrzeniowe, w celu zastosowania w procesie produkcyjnym.

Energia
Dzięki zrównoważonym procesom produkcyjnym, ponad 70 procent potrzeb w zakresie energii jest zaspokajana przez neutralną pod względem emisji CO2 biomasę, uzyskaną z produktów ubocznych, np. z kory.

Obsługa produkcyjna i inwestycyjna oraz MRO
W International Paper działa zespół pozyskujący maszyny, za pomocą których wytwarzamy celulozę, papier oraz energię. Kolejny zespół, MRO (Maintenance Repair and Operations), zajmuje się naprawami i konserwacją, dokonuje setek zakupów, potrzebnych do codziennej produkcji i konserwacji naszych fabryk.

Usługi korporacyjne
Informatyka, zarządzanie kadrami, łańcuch dostaw oraz obsługa finansowa to kluczowe działy firmy, którym zapewniamy strategiczne zaopatrzenie oraz wsparcie w pozyskiwaniu takich usług korporacyjnych jak świadczenia pracownicze, konsulting, delegacje służbowe, a także sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Transport
International Paper zawiera umowy z przewoźnikami towarowymi na transport ładunków, zarówno przychodzących, jak i wychodzących.