Ludzie

United Way 

Główne cele United Way, jakimi są zdrowie i pomoc socjalna, to kluczowe składniki ogólnej strategii dobroczynnej International Paper, dopełniające podstawowe obszary, na których skupia się nasza firma, czyli edukację w zakresie ochrony środowiska i zwalczanie analfabetyzmu. 

W ramach kampanii United Way nasi pracownicy w całym kraju już od ponad 50 lat organizują coroczne zbiórki pieniędzy na rzecz lokalnych oddziałów tej organizacji oraz jej partnerów. Datki przekazywane United Way przez pracowników wraz z 60-procentowym udziałem firmy przekraczają co roku 3 miliony dolarów, dowodząc szczodrości pracowników oraz chęci pomocy lokalnym społecznościom.

W 2015 roku nasi pracownicy przekazali 2,3 miliona dolarów na rzecz United Way. Po wniesieniu przez firmę swojej części w postaci 1,3 miliona dolarów, nasz łączny roczny wkład osiągnął 3,6 miliona dolarów.

Dzięki prowadzonej działalności dobroczynnej International Paper została uznana przez magazyn Forbes za globalnego lidera wśród korporacji.

Zaangażowanie IP na rzecz United Way wykracza poza zbiórkę pieniędzy. Co roku nasi pracownicy biorą udział w Dniu Troski United Way, poświęconym pomocy i wolontariatowi. Wspierając United Way, International Paper wywiera znaczący wpływ na społeczności, w których funkcjonuje, z dumą realizując hasło „Live United™”.