Własne Programy Dobroczynne

International Paper jest dumna z dziedzictwa sztandarowych programów charytatywnych, założonych wraz z kluczowymi partnerami. Poprzez nasze programy działamy na rzecz najważniejszych potrzeb społecznych w miejscach, w których żyją i pracują nasi pracownicy.

 

Fundusz Pomocy Pracownikom

Fundusz Pomocy Pracownikom International Paper (ERF) to szczególna organizacja non-profit, której głównym celem jest zapewnienie pomocy i wsparcia tym pracownikom, których domy zostały zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych. Bardziej szczegółowe informacje o ERF znajdują się w dalszej części serwisu.