Ogólnoświatowa Społeczność 

Pomaganie społecznościom, w których mieszkają i pracują pracownicy International Paper, jest ważną częścią wizji naszej firmy. International Paper zawarła wiele filantropijnych partnerstw strategicznych, a także zachęciła do wolontariatu pracowników w różnych zakątkach świata. 

Ameryka Północna*

W Ameryce Północnej społeczności skupione wokół International Paper wspiera International Paper Company Foundation, amerykańska organizacja non-profit. 

Od chwili założenia w 1952 roku IP Foundation pomaga organizacjom non-profit w społecznościach, w których funkcjonują zakłady International Paper. Ponad 215 zakładów w Ameryce Północnej wspólnie z IP Foundation USA przekazuje darowizny lokalnym społecznościom.

*Aby przejść do treści Wiadomości w Ameryce, prosimy wybrać język:
English
spacer
spacer
Wolf River Conservancy Eco-Challenge 2012


Europa, Bliski Wschód i Afryka

Zależy nam by czynić dobro w naszych społecznościach.  Inwestujemy w sposób zrównoważony, tak aby chronić i poprawiać jakość życia naszych pracowników.  Angażujemy ludzi, produkty i zasoby, aby wspierać społeczności, w których żyjemy i pracujemy, w ich krytycznych potrzebach. W regionie EMEA wspieramy wiele lokalnych stowarzyszeń non-profit.

spacer
spacer
PaperRun


Azja*

IP Asia wspiera lokalne organizacje społeczne, które skupiają się na czterech  naszych głównych celach: edukacji, rozwiązywaniu problemu głodu, niesieniu pomocy w sytuacjach katastrof oraz zdrowiu i wspieraniu dobrostanu.

spacer
spacer
ipasiacommunity