Działalność filantropijna

Chcemy, aby społeczności na całym świecie doceniały nas jako sąsiadów, pracodawców oraz strażników środowiska. International Paper wspiera, wzmacnia oraz szanuje społeczności, w których jesteśmy aktywnymi obywatelami i którym służymy poprzez różne działania filantropijne, prowadzone przez nasze fundacje i firmy.

Własne Programy Dobroczynne

International Paper jest dumna z dziedzictwa sztandarowych programów charytatywnych, założonych wraz z kluczowymi partnerami.

 
children in Kenya eating


 

Ogólnoświatowa Społeczność

Pomaganie społecznościom, w których mieszkają i pracują pracownicy International Paper, jest ważną częścią wizji naszej firmy.

 
Indian women