Bezpieczeństwo

Nie ma nic ważniejszego od bezpieczeństwa naszych pracowników, podwykonawców i gości.

Sutton

„Naszym najważniejszym obowiązkiem jest zapewnienie, aby każda osoba pracująca dla International Paper codziennie bezpiecznie wracała do domu”.

Mark Sutton
Prezes i Dyrektor Generalny

W International Paper bezpieczeństwo jest podstawową wartością. Każdy z naszych 53.000 pracowników ma ten sam cel: zapewnić, że każdego dnia oni sami oraz ich koledzy wrócą bezpiecznie do domu. Nic, co robimy, nie jest warte utraty zdrowia lub życia pracowników, podwykonawców lub gości firmy.

Nasza mantra bezpieczeństwa jest wyraźna: przestrzegaj wszystkich przepisów, przez cały czas. Wszyscy pracownicy mają obowiązek sprawdzić, czy warunki pracy są bezpieczne oraz że oni sami oraz każdy wokół nich przestrzega zasad bezpieczeństwa.

Podczas gdy znacząco ograniczyliśmy liczbę poważnych wypadków, nie udało nam się jeszcze zrealizować celu bezwypadkowej działalności operacyjnej w skali globalnej. Jesteśmy przekonani, że wszystkim wypadkom można zapobiec. Koncentrujemy się na wypadkach powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu oraz wypadkach śmiertelnych (które określamy jako wypadki z kategorii „LIFE”). Nieustannie wdrażamy kompleksowe programy z dziedziny BHP, aby promować kwestię bezpieczeństwa, rozpoznawać i eliminować potencjalne zagrożenia oraz aby nieustannie zapewniać bezpieczne zachowania i przestrzeganie wszystkich zasad. Dążymy do wpojenia pracownikom, podwykonawcom oraz gościom, że bezpieczeństwo jest najważniejsze.

LIFELogo

Nasze podejście

Na nasze podejście do kwestii bezpieczeństwa składa się siedem elementów:

  1. Plany roczne – Opracowujemy i wdrażamy plany dla oddziałów oraz fabryk, aby odnieść się do priorytetów związanych z bezpieczeństwem. Plany te oparte są na audytach bezpieczeństwa w fabrykach, obserwacjach opartych na zachowaniach oraz wnioskach wynikających ze wskaźników wczesnego ostrzegania, takich jak raporty dotyczące zdarzen potencjalnych oraz analizy trendów wypadkowości. 
  2. Normy korporacyjne – Stale opracowujemy i wdrażamy globalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, które określają normy i procedury identyfikacji oraz eliminowania zagrożeń z zakresu BHP. Nasza filozofia to jedna firma z tym samym zestawem oczekiwań, norm oraz procedur na całym świecie.
  3. Udział i zaangażowanie pracowników – Sukces naszego programu LIFE zależy od pełnego zaangażowania naszych pracowników, podwykonawców i gości. Przyswojenie przez pracowników bezpiecznych warunków i zachowań stanowi klucz do bezwypadkowej działalności operacyjnej.
  4. Przywództwo – Nasi liderzy najwyższego szczebla aktywnie angażują się w programy dotyczące bezpieczeństwa, zapewniając priorytet inicjatywie LIFE oraz innym ważnym inicjatywom z zakresu bezpieczeństwa. Liderzy wszystkich szczebli - od bezpośrednich przełożonych po wyznaczonych dyrektorów - ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznej działalności operacyjnej.
  5. Wskaźniki, ustalanie celów i kontrola – Aby realizować bezpieczną działalność operacyjną, wyznaczamy wszystkim zespołom doroczne cele w zakresie bezpieczeństwa. Niezwłocznie i konsekwentnie zgłaszamy wypadki i potencjalne zdarzenia wypadkowe, a także wymieniamy się wnioskami i najlepszymi praktykami.
  6. Eliminacja ryzyka – Wykorzystujemy oceny ryzyka zagrożeń i audyty bezpieczeństwa zachowań w celu identyfikacji i eliminacji niebezpiecznych warunków i zachowań. Angażujemy naszych współpracowników w te procedury i wykorzystujemy wielofunkcyjne zespoły, aby identyfikować niebezpieczne warunki i zachowania.
  7. Szkolenia i świadomość – Prowadzimy regularne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, aby dostarczyć pracownikom i podwykonawcom wiedzę oraz umiejętności niezbędne do bezpiecznej pracy. A co najważniejsze, upoważniamy wszystkich pracowników i podwykonawców do zaprzestania pracy w przypadku wystąpienia niebezpiecznych warunków lub zachowań.