Łańcuch Dostaw

Oczekiwania naszych klientów ciągle się zmieniają. Klienci oczekują, że nasz łańcuch dostaw będzie przedłużeniem ich własnego łańcucha dostaw.

Celem International Paper jest zrównoważony rozwój i dlatego musimy mieć pewność, że nasz łańcuch dostaw jest przyjazny środowisku. Większość naszych produktów podlega zasadzie „odpowiedni produkt, w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie”. Zapewnianie usług wysokiej jakości zależy od potencjału, charakteru oraz możliwości członków zespołu Łańcucha Dostaw. Tym zajmujemy się każdego dnia.

Rozwój kariery z Career Path w Łańcuchu Dostaw

Kierownictwo naszego Łańcucha Dostaw opracowało narzędzie, które ma służyć jako pomoc w doradzaniu, rozwoju oraz awansie pracowników łańcucha dostaw. Materiały, jakie są tam dostępne, dostarczają szczegółowych informacji przydatnych dla przyszłych liderów łańcucha dostaw: szeregowych pracowników, liderów zespołu i kierowników.

Na czym polega Career Path?

Ścieżka kariery (career path) przedstawia zmianę stanowiska w danej organizacji, obejmującą oczywisty awans pionowy lub poziome przemieszczenie w strukturze. Określa zadania lub zakres odpowiedzialności, umiejętności praktyczne lub techniczne, oraz zakres kompetencji i kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku.

Czemu służy narzędzie Career Path dla Łańcucha Dostaw?

Narzędzie Career Path dla Łańcucha Dostaw prezentuje potencjalne ścieżki kariery dla każdego, kto chce zostać liderem w strukturze łańcucha dostaw International Paper. Mamy nadzieję, że Career Path dla Łańcucha Dostaw będzie stymulować rozwój kariery, pomoże określić oczekiwania w tym zakresie oraz możliwości awansu. Career Path dla Łańcucha Dostaw zostało opracowane jako narzędzie dla kierowników, ułatwiające omawianie przyszłej ścieżki kariery. Z kolei dla działu kadr narzędzie to stanowi pomoc w doradztwie personalnym, promowaniu zaangażowania, utrzymaniu pracowników oraz planowaniu zmian kadrowych.

Jak możemy Ci pomóc?