Znaczenie papieru

Papier stanowi fundament naszej nauki i kreatywności. Ma decydujące znaczenie dla wydajności w pracy. Jest również przyjazny dla środowiska. Powinieneś rwać się do pisania, z zapałem czytać i nie czuć się winny, że drukujesz!

Mamy nadzieję, że zgodzisz się z poniższymi trzema stwierdzeniami:

Przyszłość jest różnorodna: jest miejsce zarówno dla papieru, jak i elektronicznych środków komunikacji, toteż powinny one nadal zgodnie współistniec obok siebie.

Papier nadal stanowi podstawę edukacji i zwieksza naszą kreatywność. Dzięki czytaniu uczymy się, przyswajamy i utrwalamy  informacje i idee. Dzięki pisaniu uczymy sie liter, tworzenia historii i budowania argumentów. Dzięki rysowaniu rozwijamy swoje zdolności twórcze. A wszystko to przebiega łatwiej, kiedy korzystamy z papieru.

Papier jest opłacalny: w dużym stopniu przyczynia się do zwiększania wydajności i skuteczności w miejscu pracy. Dzięki swej namacalności budzi poczucie spokoju. Papier pozostaje najbardziej skutecznym środkiem przekazywania i przyswajania informacji i idei.