Gwarancja niezawodności

Any Printer. Guaranteed.TM

HP Everyday Papers zostały opracowane i zakwalifikowane do użytku we wszystkich domowych i biurowych drukarkach i kserokopiarkach. W razie problemów z ich użytkowaniem w tych urządzeniach natychmiast wymienimy papier lub zwrócimy cenę jego zakupu.

Gwarancją niezawodności produktów HP Everyday Papers w znaczeniu podanym powyżej jest wymiana papieru lub uznanie kosztu zakupu papieru, który nie spełnił oczekiwań.  Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do wymiany papieru lub uznania kwoty równej cenie zakupu rzeczonego papieru na podstawie dowodu zakupu i próbek wadliwego papieru.  HP Everyday Papers nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wynikowe szkody.