Çeşitlilik ve Katılım

Çok Ses, Tek Vizyon

Global Bir Söz Veriyoruz

Kağıt ve ambalaj endüstrisinde global bir lider olan International Paper, Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika, Asya ve Kuzey Afrika'da yer alan 24'ü aşkın ülkede yaklaşık 53.000 kişiye iş imkanı sağlamaktadır. Birçok farklı kültürü, çeşitliliği bünyesinde barındıran şirketimiz, aşağıdaki çalışmalarla çeşitliliği ve katılımı  daha da artırmaya kararlıdır:

  • Çeşitlilik İçeren Ekipler Oluşturmak
  • Çeşitlilikten Faydalanmak
  • Yetenekli Çalışanlara Bağlılık Kazandırmak ve Onları Geliştirmek
  • • Katılımı Özendiren  Davranış Eğitimi Vermek

Bu değişimin arkasındaki itici güç, kucaklayan ve katılımı özendiren yaklaşıma ve farklı fikirlere gerçekten samimi olarak değer vermenin daha iyi bir iş ortamı yarattığını fark etmektir. Çeşitliliğin teşvik edilip değer görmesi, işbirliğini ve inovasyonu artırır ve bu da daha iyi iş performansıyla sonuçlanır.


Kucaklayan Ve Katılımı Özendiren  Bir Kültür Oluşturuyoruz

D&I Logo

Çalışanlarımızın öğrenmesini ve gelişmesini sağlayan çok sayıda program uyguluyoruz. En çok ağırlık verdiğimiz alanlar: Çeşitlilik eğitimi, mentorluk programları, çeşitlilikle ilgili konularda forumlar ve tartışma gruplarıdır.  Bunun yanı sıra üst düzey liderlerden oluşan bir temsil grubu olan Chairman’s Diversity Council (Başkanın Çeşitlilik Konseyi), kültürel açıdan zengin ve yetkin bir organizasyon yaratma ve devamını sağlama stratejisi geliştirir ve bu yöndeki çabalara destek verir. Konseyin kurulduğu 2001’den bu yana çok sayıda kişi International Paper'da çeşitlilik için vizyon oluşturulmasına ve misyonun yerine getirilmesine katkıda bulunmuştur.  Geçmişteki konsey üyelerinin çabaları ve kurdukları temel, bunun hem heyecan verici hem de faydalı bir süreç olmasını sağlamıştır.

Aynı vizyonla aynı mükemmel iş sonuçlarına ulaşmaya çalışan üretken ekiplerimiz, farklı görüşlere ve geçmişlere sahip bireylerden oluştuğu için çeşitlilik International Paper için çok önemlidir.  Çeşitlilik tanımına ırk, cinsiyet, yaş, din, medeni durum, engellilik, cinsel yönelim, ulusal köken, kıdem durumu ve daha pek çok karakteristik özellik dahildir.

Tam katılımı teşvik eden kucaklayıcı yaklaşım, çalışanlarımızın farklılıklarını güçlendirip onların işe bağlılıklarını artırmamıza ve onları işbirliğine yöneltmemize yardımcı olur.  Kültürel duvarlarla sınırlandırılmamış, fikirlerin açıkça alınıp verildiği kucaklayan ve katılımı özendiren  iş ortamları yaratmaya kararlıyız.

International Paper'ı dünyanın en iyi şirketlerinden biri yapma hedefimizi gerçekleştirmek için çalışanlarımızdan güç alarak müşterilerimizi memnun edecek ve operasyon mükemmelliğine ulaşacağız.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?