Su

Su, International Paper'ın dünya çapındaki imalat ve operasyon tesisleri için olmazsa olmazdır. Ancak suyun kağıt imalatındaki işlevinden çok daha büyük bir önemi olduğunu biliyoruz.

International Paper olarak, başta stratejik su havzaları olmak üzere, su ayak izimizi azaltmak hem şirketimiz hem de sürdürülebilirlik planlarımız açısından önemlidir. Bu nedenle su tüketimimizin haritasını çıkarmak, yerel su kaynaklarının durumuna göre kullanım olanaklarını değerlendirmek ve lokal tahliye ortamlarına geri bıraktığımız suyun kalitesini daha da iyileştirmek için hedefler belirledik. 

Su, imalat sürecimizin başlıca girdilerinden biridir. İşin aslı şu ki, su olmadan üretim yapmamız mümkün değildir. İmalat sürecimizde kullanılan suyun yaklaşık %93'ü, işlem gördükten sonra su ortamlarına geri bırakılır. Geri kalan %7'nin çoğu, doğaya buharlaşma yoluyla geri döner. 

Tesis tesis haritalama yaparak su riskimizi analiz ettik. Bu analizde dört faktör temel alındı: Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) risk haritalama aracı, algılanan toplumsal ve bölgesel risk, imalat riski ve tüketici duyarlılığı. Analiz sonucunda her fabrika için birleşik bir puan ortaya çıktı. Bu sıralı listeyi kullanarak en yüksek riskli fabrikaları belirliyor ve bunlarda su riskini azaltmaya yönelik projeler geliştiriyoruz. Bu analiz ve sıralama sayesinde, 2015'e kadar sahaya özel planlar geliştirme hedefimize bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Su koruma fırsatları ve su riskleriyle ilgili tespit çalışmalarımız devam edecektir.

Su Kalitesi ve Takibi

Entregre kağıt fabrikalarımızdaki atık su arıtma operasyonları, hem operasyonlarımızın büyüklüğü hem de tesise özel kısıtlar nedeniyle kendine özgü zorluklara sahiptir.  Bu nedenle proses malzemelerinden verilen firenin en aza indirilmesi çoğu zaman en iyi yaklaşımdır. Böylece, ilk etapta işlemden geçirilmesi zorunlu olan oksijen tüketen madde miktarı azaltılır.  Mevcut atık su arıtma sistemlerimizde ayrıştırma etkinliği yüksektir.  Bu sonuçların elde edilebilmesi için, hem proses kontrollerine hem de atık su arıtma tesislerine ciddi yatırım yapılması gerekmiştir.  .    

Şu anda 2010 düzeylerinin %12 altında bulunuyoruz. Ancak fabrika ekiplerimiz, atık su arıtma sistemlerimizdeki proses firelerini azaltarak oksijen tüketen madde miktarını düşürüp maliyet tasarrufu sağlamak için var gücüyle çalışmaya devam etmektedir. En iyi sonuçların elde edildiği atık su uygulamaları, diğer imalat tesislerimizle sürekli olarak paylaşılmaktadır.
spacer