Su Yönetimi

Sağlıklı, sürdürülebilir su havzalarının topluluklar, çevre ve ürünlerimizin üretimi için gerekli olduğunu ve bunlar üzerinde oynayabileceğimiz önemli bir rol olduğunu biliyoruz. Bu yüzden operasyonlarımızda hem su kullanımına hem de su kalitesine odaklanmanın yanı sıra diğer yerel su kullanıcıları ve paydaşlarla iş birliği yapıyoruz. Bağlam temelli su yönetimine yönelik stratejimizi geliştiriyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz havzalarda su yöneticisi olarak rolümüzü ciddiye alıyoruz ve buna göre süreçler ve hedefler belirliyoruz. 2010 yılından beri genel su ayak izimizi sürekli olarak iyileştirdik. Bu, çevreye geri kazandırdığımız arıtılmış su kalitesinde ve bir tonluk üretim bazında toplam su kullanımında önemli iyileştirmeleri kapsar.

ip-keyart-WaterQuality-RGB

Su Yönetimi
  

 

Vizyon 2020 Hedefi

İlerleme Su yönetimi ekibi kurduk. Yıllık su riski değerlendirmelerine devam edildi ve fabrikaların yüzde altmış beşi su konusunda yerel paydaşlarla iş birliği yaptı.

Belirtilen Hedef *: Su yönetimini düzenli tesis değerlendirmesine entegre etme ve belirli bir su havzasındaki su ile ilgili sorunları ele almak için proaktif olarak topluluklardaki paydaşlarla iş birliği yapma

*2016 yılında yeniden belirtildi

 

ip-keyart-WaterQuality2-RGB

Su Kalitesi

Vizyon 2020 Hedefi

İlerleme: Oksijen tüketen maddelerde %18 azalma

Belirtilen Hedef: Fabrika çıkışı sulardan nehirlere oksijen tüketen maddelerin boşaltılmasını %15 oranında azaltmak
Küresel ayak izimiz boyunca kullandığımız suyun yüzde 90'ından fazlasını tekrar su yollarına geri veriyoruz ve sektörümüz genelinde su on kata kadar yeniden kullanılıyor. Yaklaşımımızı yönlendirmek için güçlü bir şekilde tesislerde su riski değerlendirmesi yapıyoruz ve su havzası düzeylerindeki endişeleri ele almak için topluluklar, yetkililer ve diğer kullanıcılarla iş birliği yapıyoruz. Küresel faaliyetlerimiz genelindeki tüm sahalarımız, yönetim sistemimizin bir parçası olarak, aynı yüksek optimum atık su arıtma sistemi performansı elde etme standartlarına tabi tutulur. Periyodik düzenleyici kurum ve sistem denetimleri, sahaların izinlere, düzenleyici kurallara ve şirkete özgü standartlara uygun olmasını sağlar. Üretim operasyonlarımızın ötesinde, dünyadaki tüm tatlı suların yaklaşık dörtte üçünün ormanlardan geldiğini biliyoruz, bu nedenle sorumlu ormancılık uygulamalarını destekleyerek sağlıklı su havzalarını da destekliyoruz.

Besleyici Su Kaynakları*

Influent water sources circle chart

Water Infographic
Fabrika üretimimizde kullanılan suyun %90'ından fazlası çevreye geri kazandırılır

2020’nin ötesinde daha iyi bir gelecek inşa etmek için çalışırken, yaşadığımız ve çalıştığımız yerlerdeki paylaşılan su kaynaklarının uzun vadeli sürdürülebilirliğini geliştirmeye kararlıyız. Yöneticiliğin gelecek nesiller için her şeyi daha iyi durumda bırakmak için çabalamak anlamına geldiğine inanıyoruz ve bu yaklaşımı hem operasyonlarımızda hem de ötesinde su için genişletiyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her su havzasının özelliklerini anlamamız ve şirketimiz ve yerel topluluklar, diğer su kullanıcıları ve çevre için en önemli yerel su sorunlarını ele almamız önem arz etmektedir. Yakında yayınlanacak olan su yönetim stratejimiz, bağlama dayalı su yönetimine doğru bu yönelmeyi yansıtacaktır.

*Tüm su kullanım verileri kâğıt hamuru ve kâğıt fabrikalarını içerir