Ormanlık Alanı Orman Olarak Tutmak

Dünya genelindeki ormanlık alanları korumanın ve iş nedeniyle gerek duyduğumuz odun lifinin sürdürülebilir bir kaynağa kavuşmasının en önemli unsurlarından birinin, sorumlu koruyuculuğu teşvik etmek olduğunu düşünüyoruz.

Global Elyaf Tedarik Politikası

Ürünlerimizi yapmak için kullanılan elyaf sorumlu bir şekilde yönetilen kaynaklardan karşılanır. Yasa dışı kesilen eya yönetim uygulamalarının yüksek koruma değerlerini tehdit ettiği ormanlardan bilerek elyaf kabul etmiyoruz.

Global olarak Belgelendirme Politikası ve Sorumlu Lif Tedariki Politikası  uyguluyoruz. Bu politikalar, saygı gören bağımsız standartların kabul edilmesi yoluyla sorumlu lif tedarikini ve orman ve liflerin belgelendirilmesini kapsıyor. Bu belgeler arasında Forest Stewardship Council® (FSC®), Programme for the Endorsement of Forest Certification'ın (PEFC) yanı sıra PEFC tarafından tanınan ABD'de American Tree Farm System® (ATFS) ve Sustainable Forestry Initiative® (SFI®) ve Brezilya'da Certificacão Florestal (CERFLOR) gibi ulusal standartlar yer alır. Brezilya ve Rusya'da kiraladığımız, sahip olduğumuz ya da işlettiğimiz orman alanlarının tamamı, ulusal veya uluslararası orman yönetimi standartlarına göre sertifikalıdır.

Elyaf Sertifikasyonu

International Paper, sorumlu orman yönetimini doğrulamak için güvenilir üçüncü taraf sertifikası kullanır. İyi yönetilen ormanlardan elyaf tedarik etme uygulamamız, ormanların uzun vadeli sağlığını ve verimliliğini destekler.

International Paper'ın ABD'deki lif kaynaklarının %90'ından fazlası özel mülkiyetteki ormanlardan gelir. Bunların çoğu aile işletmesi şeklinde küçük çiftliklerdir. Bağımsız kuruluşlarca sertifikalandırılan yeni lif kaynakları bulmak kolay bir iş değildir. Toprak sahipleri, mülklerini belgelendirmenin beraberinde getirdiği ek sorumluluğu ve maliyetleri üstlenmekte isteksiz olabilmektedir. Stratejimiz, tedarikçilerle ve toprak sahipleriyle direkt olarak çalışarak onları bu yatırımı yapmaya teşvik etmektir. Bu çalışmalara ciddi kaynaklar ayırıyoruz. International Paper bünyesindeki profesyonel ormancılar ve vahşi yaşam biyologları, tedarikçilere ve toprak sahiplerine sertifika denetimleri için gereken orman yönetimi planlarını hazırlama konusunda teknik destek sağlıyor.

Bağımsız Doğrulama Hakkında

Sorumlu orman yönetimi ve lif satın alma uygulamaları, bağımsız sertifika kuruluşlarınca birçok bağımsız standarda göre doğrulanabilir. Bağımsız uzmanlar, standartlarda ayrıntılarıyla belirtilen hedeflerle şirketin performansını karşılaştırırlar. Aşağıda üç tür sertifika verilmiştir:

  • Orman Yönetimi — Hasattan yeniden ağaçlandırmaya kadar toprak yönetimi aktivitelerinin belgelendirilmesi
  • Lif Tedariki — SFI® tarafından sunulan; toprak yönetiminin yanı sıra sorumlu odun satın alımı ile hasat ve nakliye için sözleşme yapılması gibi konuları da içeren belgelendirme.
  • Gözetim Zinciri — Odun lifini ormandan imalat ve dönüştürme işlemlerine, sonra da müşteriye teslime kadar takip etmek için gereken politikaların, sistemlerin ve prosedürlerin mevcut bulunduğunu doğrulayan belgelendirme. International Paper'ın selüloz ve kağıt fabrikalarının tamamı ve dönüştürme tesislerimizin çoğu, halihazırda kabul görmüş bir veya daha fazla standardın CoC sertifikasını taşımaktadır.

Küresel olarak tanınan orman yönetim standartlarını kabul eden bir Elyaf Sertifikasyon Politikasını takip ediyoruz. Bunlara Orman Yönetim Konseyi® (FSC®), Orman Sertifikasyonunu Onaylama Programı (PEFC) ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Amerikan Ağaç Çiftliği Sistemi® (ATFS) ve Sürdürülebilir Ormancılık Girişimi® (SFI) ve Brezilya'da Brezilya Ulusal Orman Sertifika Programı, Certificacão Florestal (CERFLOR) dahil PEFC tarafından tanınan standartları içerir.

Küresel olarak, Brezilya'da yaklaşık 329.000 akrelik orman arazisine sahibiz ve lisanslar ve orman yönetim anlaşmaları yoluyla, Rusya'da devletin sahip olduğu orman arazileri üzerinde hasat haklarına sahibiz. Brezilya'da sahip olduğumuz tüm ormanlık araziler CERFLOR ve FSC standartlarına göre sertifikalandırılmıştır. Rusya'daki kiralanan orman alanlarımız da uluslararası orman yönetim standartlarına göre sertifikalandırılmıştır. Buna ek olarak, küresel olarak tüm fabrikalarımız bir veya daha fazla üçüncü taraf gözetim standardı sertifikasına sahiptir. Sertifikalı elyaf yüzdemizi artırmak için güvenilir üçüncü taraf orman sertifikasyonu konusunda toprak sahipleri ve ağaç tedarikçileriyle işbirliği yapıyoruz.

CO_ip-keyart-FiberCertification-forest

Fiber Certification

Vizyon 2020 Hedefi

Progress: 44% increase in certified fiber volume

Stated Goal: Increase third-party certified fiber by 35% 

2019 Toplam Sertifikalı Yüzdesi

Kuzey Amerika
Toplam Sertifikalı: %32
FSC: %3
PEFC: %29
EMEA
Toplam Sertifikalı: %63
FSC: %37
PEFC: %26
Brezilya
Toplam Sertifikalı: %80
FSC: %80
Küresel
Toplam Sertifikalı: %38
FSC: %12
PEFC: %26

Not: Çift sertifikalı topraklar FSC olarak rapor edilir